Zmluvy

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

 

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

 

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Kúpna zmluva č. Z202114368_Z MEVA_SK s.r.o. Rožňava 10.1.2024 19.07.2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 30.3.2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 373 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a Alena Žaková REÁL, Jasenovská 5137/1, Humenné Alena Žaková REÁL, Jasenovská 5137/1, 066 01 Humenné 30.3.2022 31.03.2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1111 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a Takko Fashion Slovakia s.r.o.,Senec Takko Fashion Slovakia s.r.o.,Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec 30.3.2022 31.03.2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1395 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a Metin Ali, Nám.slobody 14/33, Humenné Metin Ali , Nám.slobody 14/33, 066 01 Humenné 30.3.2022 31.03.2022
Dodatok č. 3 k zmluve č. 1294 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ, Humenné Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ , Štefánikova 6358/55, 066 01 Humenné 30.3.2022 31.03.2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 731 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a Miroslav Stanko – PIZZA – la SCALA Miroslav Stanko – PIZZA – la SCALA ,Košická 25, 066 01 Humenné 30.3.2022 31.03.2022
Zmluva č. 1487 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu ŠALPOR s.r.o., 067 24 Jankovce 9 30.3.2022 02.05.2022
Zmluva č. 1197 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Ján Tovtik - CREDO, SNP1793/79, 069 01 Snina 30.3.2022 01.04.2022
Dohoda o dočasnom užívaní priestorov Ravold s.r.o. Humenné 30.3.2022 01.04.2022
Dodatok č. 4 ku licenčnej zmluve č. 16234021 SOFTIP, a. s. Bratislava 17.3.2022 18.03.2022
Dodatok č. 1 ku licenčnej zmluve č. 3028113 SOFTIP, a. s. Bratislava 17.3.2022 18.03.2022
Dodatok č. 2 ku licenčnej zmluve č. 3028113 uzavretej dňa 21.4.2008 SOFTIP, a. s. Bratislava 14.3.2022 15.03.2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 4.3.2022 05.03.2022
Poistka číslo :700792561 Allianz Slovesnká poisťovňa, a.s. Bratislava 3.3.2022 04.03.2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci CHETRA SK, s.r.o. Hencovce 1.3.2022 02.03.2022
Zmluva č. 1334 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Zuzana Kochanová, Sokolovská 1689/2F, 066 01 Humnné 28.2.2022 01.03.2022
Zmluva č. 269 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu MIKONA TRADE, j.s.a. Trenčianska 452, 020 01 Púchov 28.2.2022 01.03.2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 23.2.2022 24.02.2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 23.2.2022 24.02.2022
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak