Zmluvy

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Poistná zmluva č. 2407468442 Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava 14.3.2021 15.03.2021
Dohoda o dočasnom užívaní priestorov Ravold s.r.o. Humenné 12.3.2021 13.03.2021
Zmluva č. 1461 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu ADOS-POMOC s.r.o. Humenné 3.3.2021 04.03.2021
Zmluva č. 1459 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Teta drogérie SR s.r.o. Lužiansky 3.3.2021 04.03.2021
Zmluva č. 1460 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Lemar Bau s.r.o. Ňagov 1.3.2021 02.03.2021
Kúpna zmluva č. Z20212933_Z Fuel Traders Corporation s.r.o. Bratislava 28.2.2021 01.02.2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20212266_Z SPB Security s.r.o. Bratislava 26.2.2021 01.03.2021
Zmluva o dielo č. TS 2021/02 Adrián Bonk POŽIARNÝ SERVIS Humenné 22.2.2021 23.02.2021
Zmluva o dielo č. TS 2021/01 Adrián Bonk POŽIARNÝ SERVIS Humenné 22.2.2021 23.02.2021
Kúpna zmluva č. Z20212248_Z LUMAX, s.r.o. Senec 16.2.2021 18.02.2021
Kúpna zmluva č. Z20212261_Z MAT-obaly, s.r.o. Prievidza 16.2.2021 18.02.2021
DODATOK č.5 ENVI-PAK, a.s. Bratislava 10.2.2021 11.02.2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb(účtovníckych prác) MST EKONO s.r.o. Humenné 5.2.2021 06.02.2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 435 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Emil Pošefka Humenné 3.3.2021 04.02.2021
Zmluva o preverení GemerAudit, spol. s.r.o. Rožňava 2.2.2021 03.02.2021
Dodatok č. 2 k zmluve č. 75 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Jarmila Gnipová Belá nad Cirochou 31.1.2021 01.02.2021
Dodatok č. 2 k zmluve č. 726 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu MEHANNA s.r.o. Humenné 31.1.2021 01.02.2021
Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve č. Z59130010 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov EBA, s.r.o. Bratislava 31.1.2021 01.02.2021
Zmluva o poskytovaní služieb PosAm, spol. s.r.o. Bratislava 27.1.2021 28.01.2021
Zmluva o zverení majetku so správy č. 1101/2020 Mesto Humenné 21.1.2021 22.01.2021
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak