Zmluvy

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Mandátna Zmluva číslo 126/2019 Tomáš Benek 2.9.2019 03.09.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 552 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a STAVMIX RM s.r.o., Jasenovská 2270, Humenné STAVMIX RM, s.r.o. Sídlo: Jasenovská 2270, 066 01 Humenné 31.8.2019 01.09.2019
Kúpna zmluva č. Z201925383_Z WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 22.8.2019 23.08.2019
Zmluvy o pripojení č.: 24ZVS00000118874;363437;80422B;63617U;398390;356511;42175G Východoslovenská distribučná, a.s. Mlýnska 31, 042 91 Košice 16.8.2019 17.08.2019
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov SSE Slovakia s.r.o. Humenné 15.8.2019 16.09.2019
Zmluva č. 1400 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Zuzana Guzejová Sídlo: 067 72 Kalná Roztoka 5 (Staničná 13, HÉ) 14.8.2019 15.08.2019
Zmluva č. 1314 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Eva Lukacková Sídlo: Vihorlatská 1724/3, 066 01 Humenné 31.7.2019 01.09.2019
Zmluva č. 1401 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Lenka Antoniová Sídlo: 067 41 Ptičie 229 31.7.2019 01.08.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1388 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a PHHE, s.r.o., Ševčenkova 1662/8, Humenné PHHE, s.r.o. Sídlo: Ševčenkova 1662/8, 066 01 Humenné 31.7.2019 01.08.2019
Kúpna zmluva č. Z201923191_Z G+G, s.r.o. Bytča 28.7.2019 29.07.2019
Kúpna zmluva č. Z201921147_Z LUMAX, s.r.o. Železničná 4745 Senec 15.7.2019 22.07.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1338 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a GAGA SK, s.r.o., Puškinova 9, Humenné GAGA SK, s.r.o. Sídlo: Puškinova 1716/9, 066 01 Humenné 14.7.2019 15.07.2019
Rámcová zmluva o poskytovaní služby Kom TeS sledovanie 05-5/2019 Kom TeS SK s.r.o. Dopravná 7 Piešťany 6.7.2019 09.07.2019
Zmluva o zverení majetku do správy 827/2019 Mesto Humenné 1.7.2019 01.07.2019
Zmluva o zverení majetku do správy 816/2019 Mesto Humenné 1.7.2019 01.07.2019
Zmluva o zverení majetku do správy 829/2019 Mesto Humenné 1.7.2019 01.07.2019
Zmluva č. 1399 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu ALINAJ, s.r.o. Sídlo: Jasenovská 42, 066 01 Humenné 30.6.2019 01.07.2019
Zmluva č. 224/2019 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Mgr. Štefan Daňo Sídlo: Partizánska 642/33, 067 83 Kamenica n/Cirochou 30.6.2019 01.07.2019
Zmluva č. 1397 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Wetland s.r.o. Sídlo: Gaštanová 5115/53 066 01 Humenné 30.6.2019 01.07.2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služie Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 20.6.2019 21.06.2019
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak