Zmluvy

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Kúpna zmluva č. Z202034304_Z T a M trans spedition, s.r.o. Šarovce 5.1.2021 07.01.2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202033996_ AVEX Slovakia, s. r. o. Humenné 31.12.2020 01.01.2021
Zmluva o odbere a likvidácií biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č. 1/BRO/2020 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 16.12.2020 01.01.2021
Dodatok č. 4 k zmluve č. 1063 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a CHETRA SK s.r.o., Hencovce CHETRA SK s.r.o. Hencovce 30.11.2020 01.12.2020
Zmluva č. 1456 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu IKAS GROUP s.r.o. Humenné 30.11.2020 01.12.2020
Zmluva č. 1455 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Martina Nemcová, Humenné 30.11.2020 01.12.2020
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1158 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a F.CH.MONTÁŽ s.r.o., Humenné F.CH.MONTÁŽ s.r.o. Humenné 27.11.2020 28.11.2020
Kúpno-predajná zmluva Slavomír Sivčák Zakamenné 1214 11.11.2020 12.11.2020
Kúpna zmluva č. Z202028549_Z Fuel Traders Corporation s.r.o. Bratislava 11.11.2020 13.11.2020
Zmluva č. 1453 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu esteem SR s.r.o, Brestov 8.11.2020 09.11.2020
Zmluva č. 1449 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Vetro-plus, s.r.o. Žilina 1.11.2020 02.11.2020
Zmluva č. 1452 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Anna Buhajová ABBA, Humenné 29.10.2020 30.10.2020
Zmluva o spolupráci č. 5/2020 uzatvorená podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991-Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov AGRO BARON s r. o. Humenné 28.10.2020 01.11.2020
Zmluva o spolupráci č. 1/2020 uzatvorená podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991-Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov T-CUBE s.r.o. Humenné 28.10.2020 01.11.2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 21.10.2020 22.10.2020
Zmluva č. 1445 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu FAST PLUS, spol. s r.o.Bratislava 14.10.2020 15.10.2020
Kúpna zmluva č. Z202024979_Z VSK MINERAL s.r.o. Košice 14.10.2020 15.10.2020
Kúpna zmluva č. Z202024077_Z SBL Europe, s.r.o. Praha 7.10.2020 15.10.2020
Zmluva č. 1448 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Mgr. Peter Gémeš G.M.Š Trade Lackovce 4.10.2020 05.10.2020
Zmluva č. 1444 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Najabo s.r.o. Humenné 4.10.2020 05.10.2020
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak