Zmluvy

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Kúpna zmluva č. Z201933028_Z Solar 2009, a.s. Piešťanská 3 , 917 01 Trnava 3.11.2019 04.11.2019
Zmluva č. 1407 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu CARPS s.r.o. Sídlo: 066 01 Brekov 254 20.10.2019 21.10.2019
Kúpna zmluva č. Z201929163Z VSK MINERAL s.r.o. Košice 2.10.2019 03.10.2019
Dodatok č. 2 k zmluve č. 451/2014 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a Správa rekreačných a športových zariadení Správa rekreačných a športových zariadení Sídlo: Chemlonska 5907/7, 066 01 Humenné 30.9.2019 01.10.2019
Zmluva o zverení majetku do správy 1095/2019 Mesto Humenné 30.9.2019 01.10.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 465 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a D&G, s.r.o., Humenné D&G, s.r.o. Sídlo: Darg. hrdinov 1830/10 066 01 Humenné 30.9.2019 01.11.2019
Kúpna zmluva č.Z201928874_Z AGRI-WELL, s.r.o. Branisková 4 040 01 Košice 30.9.2019 01.10.2019
Zmluva č. 1005/2019 o množstevnom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Tytex Slovakia s.r.o. Humenné 30.9.2019 01.10.2019
Zmluva č. 1406 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu MONTTER s.r.o. Sídlo: Fidlíkova 2598, 066 01 Humenné 29.9.2019 30.09.2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 362455410 Linde Gas k.s. Tuhovská 3 Bratislava 25.9.2019 26.09.2019
Kúpna zmluva č. Z201928266_Z Solar 2009, a.s. Piešťanská 3 , 917 01 Trnava 23.9.2019 24.09.2019
Kúpna zmluva 1-668252111896 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 19.9.2019 20.09.2019
Dodatok č. 2 k zmluve č. 771 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a Martin Židzík – Trier, Humenné Martin Židzík - Trier Sídlo: Šmidkého 58, 066 01 Humenné 15.9.2019 16.09.2019
Zmluva č. 1402 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu NJOY s.r.o. Sídlo: Školská 344, 094 12 Vechec 12.9.2019 13.09.2019
Zmluva č. 1405 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Bc. Tomáš Kulan Sídlo: 066 01 Kochanovce 59 5.9.2019 06.09.2019
Mandátna Zmluva číslo 126/2019 Tomáš Benek 2.9.2019 03.09.2019
Zmluva č. 1404 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu FINE Slovakia s.r.o. Sídlo: Lipová 1, 066 01 Humenné 1.9.2019 02.09.2019
Dodatok č. 3 k zmluve č. 540 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Spojená škola internátna Sídlo: Komenského 3, 066 01 Humenné 1.9.2019 02.09.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1323 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu VLADIMIR s.r.o. Sídlo: Budovateľská 44/F, 080 01 Prešov (Dobrianskeho 47, HÉ) 1.9.2019 02.09.2019
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 362455414 Linde Gas k.s. Tuhovská 3 Bratislava 31.8.2019 01.09.2019
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak