Zmluvy

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č.444/2019 o množstevnom zbere,preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Chemkostav Humenné, a.s. 15.5.2019 16.05.2019
Zmluva o zapožičaní, č. x4-5/2019 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7, 921 01 Piešťany 6.5.2019 07.05.2019
Kúpna zmluva č. Z201913921_Z TaM trans spedition, s.r.o Šarovce 3.5.2019 02.05.2019
Zmluva č. 1384 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu STAR-HE s.r.o. Sídlo: Osadné 2, 831 03 Bratislava (Štefánikova 27, Humenné) 30.4.2019 02.05.2019
Kúpna zmluva č.Z201910685_Z AGROPOL Slovakia s.r.o., Hattalova 91/5, 02801 Trstená 1.4.2019 03.04.2019
Zmluva o používaní hygienických zariadení SWETIE ICE CREAM Vladimír LancošPtičie 91 067 41 Chlmec 31.3.2019 01.04.2019
Zmluva č. 1383 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Marianna Hajdučková 066 01 Lackovce 173 31.3.2019 01.04.2019
Zmluva č. 1383 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Marianna Hajdučková 066 01 Lackovce 173 31.3.2019 01.04.2019
Zmluva č. 1382 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu KOVPO s.r.o.044 19 Ďurkov 294 31.3.2019 01.04.2019
Kúpna zmluva č. Z20198593_Z Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok 28.3.2019 29.03.2019
Kúpna zmluva č.Z20198593_Z Brenntag Slovakia s.r.o. Glejovka 15, 90203 Pezinok 28.3.2019 29.03.2019
Kúpna zmluva č. Z20199681_Z CHEMOLAK a.s. Továrenská 7, 919 04 Smolenice 26.3.2019 28.03.2019
Kúpna zmluva č. Z20197270_Z TaM trans spedition., s.r.o. 545, Šarovce 8.3.2019 11.03.2019
Kúpna zmluva č. Z20193536_Z BINS s.r.o.. Vašinova 61, 949 01 Nitra 1.3.2019 01.03.2019
Servisná zmluva č 3797 SPIG s.r.o.. Zvolen 25.2.2019 26.02.2019
Zmluva č. 1380 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Kontainer-Servis spol. s r.o. Poľná 14, 903 01 Senec 24.2.2019 25.02.2019
Zmluva č. 1379 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Lucia Gajdošová 066 01 Brestov 142 24.2.2019 25.02.2019
Dodatok č. 3 ku zmluve č. 16234021 uzavretej dňa 26.03.2004 SOFTIP, a.s. so sídlom Business Center Aruba, Galvaniho 7/D Bratislava 821 04 24.2.2019 25.02.2019
Príloha č. 2 k Dodatku č. 4 k Rámcovej zmluve č. Z59130010 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 1 Bratislava 19.2.2019 20.02.2019
Zmluva č. 1378 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Lukáš Nebesný,Kapišová 38, 090 01 Kapišová (Tokajik 28, 090 34) 17.2.2019 18.02.2019
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak