Zmluvy

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Kúpna zmluva č. Z201921147_Z LUMAX, s.r.o. Železničná 4745 Senec 15.7.2019 22.07.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1338 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a GAGA SK, s.r.o., Puškinova 9, Humenné GAGA SK, s.r.o. Sídlo: Puškinova 1716/9, 066 01 Humenné 14.7.2019 15.07.2019
Rámcová zmluva o poskytovaní služby Kom TeS sledovanie 05-5/2019 Kom TeS SK s.r.o. Dopravná 7 Piešťany 6.7.2019 09.07.2019
Zmluva č. 1399 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu ALINAJ, s.r.o. Sídlo: Jasenovská 42, 066 01 Humenné 30.6.2019 01.07.2019
Zmluva č. 224/2019 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Mgr. Štefan Daňo Sídlo: Partizánska 642/33, 067 83 Kamenica n/Cirochou 30.6.2019 01.07.2019
Zmluva č. 1397 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Wetland s.r.o. Sídlo: Gaštanová 5115/53 066 01 Humenné 30.6.2019 01.07.2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služie Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 20.6.2019 21.06.2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom Bajkalská 28 Bratislava 19.6.2019 20.06.2019
Kúpna zmluva č. Z201917840_Z ADVANCE OIL s.r.o. Komenského 8854/17 Žilina 6.6.2019 07.06.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zabezpečovaní zberu elektroodpadu kategórieč. 5 zo dňa 25.06.2016 EKOLAMP Slovakia-Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky Turecká ul. 37 Nové Zámky 1.1.2019 02.01.2019
Dohoda č.19/35/50J/35 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 7.4.2019 08.04.2019
Zmluva č. 1396 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu VILIAM KURILA Sídlo: Laborecká 40, 066 01 Humenné (Lackovce 251) 31.5.2019 01.06.2019
Zmluva č.444/2019 o množstevnom zbere,preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Chemkostav Humenné, a.s. 15.5.2019 16.05.2019
Zmluva o zapožičaní, č. x4-5/2019 KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7, 921 01 Piešťany 6.5.2019 07.05.2019
Kúpna zmluva č. Z201913921_Z TaM trans spedition, s.r.o Šarovce 3.5.2019 02.05.2019
Zmluva č. 1384 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu STAR-HE s.r.o. Sídlo: Osadné 2, 831 03 Bratislava (Štefánikova 27, Humenné) 30.4.2019 02.05.2019
Zmluva č. 20/2019 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu SOLUTION s.r.o. Sídlo: Werferova 1/2582, 040 11 Košice-Juh 30.4.2019 01.05.2019
Dohoda č.19/35/50J/35 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 29.5.2019 30.04.2019
Kúpna zmluva č.Z201910685_Z AGROPOL Slovakia s.r.o., Hattalova 91/5, 02801 Trstená 1.4.2019 03.04.2019
Zmluva o používaní hygienických zariadení SWETIE ICE CREAM Vladimír LancošPtičie 91 067 41 Chlmec 31.3.2019 01.04.2019
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak