Zmluvy

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č. 1437 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Peter Šimurda 5.7.2020 06.07.2020
Zmluva č. 1427 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Caffé Bar s.r.o. Sídlo: Gichtou 170/9, 067 77 Zemplínske Hámre 30.6.2020 01.07.2020
Zmluva č. 1436 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu FASHION FOR YOU s.r.o. 30.6.2020 01.07.2020
Zmluva č. 1089 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Jasenovská 2528 s.r.o. 30.6.2020 01.07.2020
Zmluva č. 964 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu RASSE, s.r.o. 30.6.2020 01.07.2020
Zmluva č. 1432 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Anna Fedičová FEDANN 21.6.2020 22.06.2020
Dodatok ku zmluve o prijímaní platobných kariet Borgunhf, Ármúli 30 108 Reykjavík 16.6.2020 17.06.2020
Kúpna zmluva č. Z202012068_Z TaM trans spedition, s.r.o.. Šarovce 15.6.2020 16.06.2020
Zmluva o bežnom účte a poskytované produktov a služieb VÚB Biznis účet VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 12.6.2020 13.06.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 10.6.2020 11.06.2020
Zmluva č. 1431 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Tomáš Mihaľko Brekov 31.5.2020 01.06.2020
Zmluva č. 1426 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu 66 s.r.o. Sídlo: Sokolovská 1688/17, 066 01 Humenné 31.5.2020 01.06.2020
Zmluva č. 1432 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu TEXTIL HOUSE, s.r.o. Buková 47 28.5.2020 29.05.2020
Darovacia zmluva Kosit, a.s. Košice 27.5.2020 28.05.2019
Zmluva č. 1425 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Ing. Gabriel Varga Sídlo: Partizánska 2509/26, 066 01 Humenné 24.5.2020 25.05.2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1419 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a Fitcentrum PANDA s.r.o.,Humenné Fitcentrum PANDA s.r.o.,Belá nad Cirochou 21.5.2020 22.05.2020
Zmluva č. 1429 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Mária Lipovská Meritech Karná 19.5.2020 20.05.2020
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaných služieb Inisoft s.r.o. Banská Bystrica 19.5.2020 20.05.2020
Zmluva č. 1428 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu ZASAS s.r.o. Sídlo: 067 45 Topoľovka 3 13.5.2020 14.05.2020
Zmluva č. 1423 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu TARB-STAV s.r.o. Sídlo: Fidlikova 2587, 066 01 Humenné 12.5.2020
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak