Zmluvy

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Kúpna zmluva č. Z20197270_Z TaM trans spedition., s.r.o. 545, Šarovce 8.3.2019 11.03.2019
Kúpna zmluva č. Z20193536_Z BINS s.r.o.. Vašinova 61, 949 01 Nitra 1.3.2019 01.03.2019
Servisná zmluva č 3797 SPIG s.r.o.. Zvolen 25.2.2019 25.02.2019
Zmluva č. 1380 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Kontainer-Servis spol. s r.o. Poľná 14, 903 01 Senec 24.2.2019 25.02.2019
Zmluva č. 1379 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Lucia Gajdošová 066 01 Brestov 142 24.2.2019 25.02.2019
Zmluva č. 1378 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Lukáš Nebesný,Kapišová 38, 090 01 Kapišová (Tokajik 28, 090 34) 17.2.2019 18.02.2019
Zmluva č. 1381 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Ing. Viktória Prigancová 067 83 Hažín n/Cirochou 38 24.2.2019 25.02.2019
Zmluva č. 1219201810/91520/ o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 7.1.2019 08.01.2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z2063048_Z MKsZ Sekurity, s.r.o. Ľubiša 19 28.2.2019 01.03.2019
Zmluva č. 1220201810/91520/ o zriadení a poskytovaní služby GPS monitoring ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice 7.1.2019 08.01.2019
Kúpna zmluva č. Z20191412_Z Solar 2009, a.s. Piešťanská 3 , 917 01 Trnava 22.1.2019 23.01.2019
Zmluva č. 1280 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu BRENSTAV s.r.o. Sídlo: Fidlikova 2587, 066 01 Humenné 9.1.2019 10.01.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1328 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu RAJAN s.r.o., Laborecká 15, Humenné 6.1.2019 08.01.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1297 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov 30.12.2018 01.01.2019
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1272 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Mariana Horvátová, Riečna 2108/1, Humenné 31.12.2018 01.01.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1212 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu KaT – 2 s.r.o., Osloboditeľov 1577/6, 066 01 Humenné 22.1.2019 23.01.2019
Zmluva č. 421 o množstevnom zbere,preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Mesto Humenné 2.1.2019 01.01.2019
Zmluva o zverení majetku do správy č. 49/2019 Mesto Humenné 2.1.2019 03.01.2019
Zmluva o zverení majetku do správy č. 50/2019 Mesto Humenné 2.1.2019 03.01.2019
Zmluva o zverení majetku do správy č. 51/2019 Mesto Humenné 2.1.2019 03.01.2019
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak