Zmluvy

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva o dielo č. 2020/014 o poskytnutí služby a mandátna zmluva Uzatvorená podľa § 536 a n§ 566 Obchodného zákonníka Health s Safety First s.r.o. Košice 1.9.2020 02.09.2020
Zmluva o poskytovaní služieb(účtovníckych prác) MST EKONO s.r.o. Humenné 31.8.2020 01.09.200
Zmluva o zverení majetku do správy č. 850/2020 Mesto Humenné 23.8.2020 24.08.2020
Kúpna zmluva č. 202017758_Z ADVANE OIL s.r.o. Komenského 8854/19, 01001 Žilina 5.8.2020 06.08.2020
Kúpna zmluva č. Z202017263_Z WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 2.8.2020 03.08.2020
Zmluva o dielo č. 2707-2020 PASTEL, spol. s.r.o. Pod Kamennou baňou 36 080 01 Prešov 30.7.2020 31.07.2020
Mandátna zmluva č. 3457 Intrum Slovakia s.r.o. Bratislava 20.7.2020 21.07.2020
Zmluva č. 1438 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Marcel Soták 19.7.2020 20.07.2020
Zmluva o zverení majetku do správy č. 552/2020 Mesto Humenné 15.7.2020 16.07.2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 13.7.2020 14.07.2020
Zmluva č. 1437 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Peter Šimurda 5.7.2020 06.07.2020
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1007 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a Fitcentrum PANDA s.r.o.,Humenné Andritz Slovakia s.r.o.Humenné 30.6.2020 01.07.2020
Zmluva č. 1427 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Caffé Bar s.r.o. Sídlo: Gichtou 170/9, 067 77 Zemplínske Hámre 30.6.2020 01.07.2020
Zmluva č. 1436 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu FASHION FOR YOU s.r.o. 30.6.2020 01.07.2020
Zmluva č. 1089 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Jasenovská 2528 s.r.o. 30.6.2020 01.07.2020
Zmluva č. 964 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu RASSE, s.r.o. 30.6.2020 01.07.2020
Zmluva č. 1432 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Anna Fedičová FEDANN 21.6.2020 22.06.2020
Dodatok ku zmluve o prijímaní platobných kariet Borgunhf, Ármúli 30 108 Reykjavík 16.6.2020 17.06.2020
Kúpna zmluva č. Z202012068_Z TaM trans spedition, s.r.o.. Šarovce 15.6.2020 16.06.2020
Zmluva o bežnom účte a poskytované produktov a služieb VÚB Biznis účet VÚB, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 12.6.2020 13.06.2020
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak