Zmluvy

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č. 514 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Martin Šimon - SIMONSTAV Sídlo: Laborecká 54, 066 01 Humenné 19.1.2020 20.01.2019
Zmluva č. 1414 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Mgr. Alena Michalková Sídlo: Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné 15.1.2020 16.01.2020
Zmluva o spolupráci č. 5/2019 Bc. Pavol Taňkoš-TANKOP Baškovce 101 13.1.2020 14.01.2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1409 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu SLOVMETAL s.r.o. Humenné 1.1.2020 02.01.2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 938 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a STANLEY´S CATERING s.r.o., Kochanovce STANLEY´S CATERING s.r.o. Sídlo: 066 01 Kochanovce 207 31.12.2019 01.01.2020
Zmluva č. 1413 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Panta Rhei, s.r.o. Sídlo: Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder 31.12.2019 01.01.2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 938 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a STANLEY´S CATERING s.r.o., Kochanovce STANLEY´S CATERING s.r.o. Sídlo: 066 01 Kochanovce 207 31.12.2019 01.01.2020
Dodatok č. 4 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava 31.12.2019 01.01.2020
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z201938200_Z AVEX Slovakia, s.r.o. Suchý Jarok 5133, 066 01 Humenné 31.12.2019 01.01.2020
Kúpna zmluva č. Z201937041_Z Solar 2009, a.s. Piešťanská 3 , 917 01 Trnava 1.1.2020 18.12.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1298 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a MILKO81 s.r.o., Humenné MILKO81 s.r.o. Sídlo: Hrnčiarska1702/4, 066 01 Humenné 15.12.2019 16.12.2019
Dohoda o vykonaní výrubu stromov SIMEĽ VT, s.r.o. Hlavná 97/85 Vechec 11.12.2019 12.12.2019
Zmluva č. 938 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu STANLEY´S CATERING s.r.o. Kochanovce 9.12.2019 01.01.2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 141 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a Mgr. Iveta Fedušová, Nám.slobody 21, Humenné Mgr. Iveta Fedušová, Humenné 30.11.2019 01.12.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1005/2019 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Tytex Slovakia s.r.o. Humenné 25.11.2019
Zmluva č. 1411 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu ANNAM s.r.o. Humenné 25.11.2019 01.12.2019
Zmluva č. 1410 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu POMÁHAJ A CHRÁŇ Humenné 25.11.2019 01.12.2019
Zmluva č. 116 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu ELLA SLOVAKIA, spol. s r.o. Humenné 24.11.2019 25.11.2019
Zmluva č. 1412 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu eleva s.r.o. Bratislava 17.11.2019 18.11.2019
Servisná zmluva č 3797,4371,4372 SPIG s.r.o. Zvolen 13.11.2019 13.11.2019
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak