Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie

kontakt v prípade poruchy: p. Miroslav Greš

číslo telefónu: 0903 272 401

Údržba stĺpov a lámp verejného osvetlenia                                          Oprava svetelnej signalizácie

    • prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia, 
    • prevádzkovanie a údržba cestnej svetelnej signalizácie,
    • osvetlenie podchodov,
    • čiastočné rekonštrukcie verejného osvetlenia
20181205 062145

 

 

 

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak