Dokumenty

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Príloha k Výročnej správe o činnosti príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Humenné_VZaS 3.9.2019
Príloha k Výročnej správe o činnosti príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Humenné_súvaha 3.9.2019
Výročná správa o činnosti príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Humenné 3.9.2019
Všeobecné záväzné nariadenie z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom o podmienkach predaj výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Humenné_uznesenie 3.9.2019
Príloha číslo 1. k Všeobecné záväzné nariadenie z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom o podmienkach predaj výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Humenné 3.9.2019
Všeobecné záväzné nariadenie z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom o podmienkach predaj výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Humenné 3.9.2019
Zákazky z hodnotou nad 5 000eur za I.Q. 2019 15.7.2019 08.04.2019
Plasty, kovy, nápojové kon.. 17.5.2019
Odpady_osveta 17.5.2019
Ako správne triediť odpad 17.5.2019
Nebuďme leniví a trieďme 17.5.2019
Harmonogram strojového čistenia komunikácií v správe Mesta Humenné na rok 2019 11.4.2019
Harmonogram strojového zametania chodníkov v správe Mesta Humenné r. 2019 11.4.2019
Zákäzky s hodnotou nad 5000 € IV.Q 2018 12.3.2019
Zákäzky s hodnotou nad 5000 € III.Q 2018 12.3.2019
Rozpočet TS mesta Humenné 2019-2021_tabuľková čas 8.3.2019
Rozpočet TS mesta Humenné 2019-2021_textová časť 8.3.2019
Harmonogram jarného upratovanie v meste Humenné v roku 2019 8.3.2019
Kompostovanie 1.3.2019
Cenník v pohrebníctva 20.2.2019
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak