Dokumenty

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Vývoz odpadu v dňoch 23.12.,24.12.,27.12.2019. 20.12.2019
Rozmiestnenie kontajnerov na separovaný odpad IBV+KBV 28.11.2019
Rozpočet 2020-2022_tabuľková časť 27.11.2019
Rozpočet 2020-2022_textová časť 27.11.2019
Harmonogram 2020 25.11.2019
Sviatok zosnulých 2019 22.10.2019
S m e r n i c a č. 3 /2019 o pripravenosti Technických služieb mesta Humenné na zabezpečenie zimnej údržby mestských komunikácií v meste Humenné v zimnom období 2019/2020 22.10.2019
Zákazky s hodnotou nad 5000 € III.Q 2019 3.10.2019
Harmonogram jesenného upratovania 2019 30.9.2019
Zákazky s hodnotou nad 5000 € II.Q 2019 30.9.2019
Príloha k Výročnej správe o činnosti príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Humenné_VZaS 3.9.2019
Príloha k Výročnej správe o činnosti príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Humenné_súvaha 3.9.2019
Výročná správa o činnosti príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Humenné 3.9.2019
Všeobecné záväzné nariadenie z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom o podmienkach predaj výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Humenné_uznesenie 3.9.2019
Príloha číslo 1. k Všeobecné záväzné nariadenie z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom o podmienkach predaj výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Humenné 3.9.2019
Všeobecné záväzné nariadenie z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom o podmienkach predaj výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Humenné 3.9.2019
Zákazky z hodnotou nad 5 000eur za I.Q. 2019 15.7.2019 08.04.2019
Plasty, kovy, nápojové kon.. 17.5.2019
Odpady_osveta 17.5.2019
Ako správne triediť odpad 17.5.2019
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak