Zmluvy

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

 

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

 

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 363149503 Linde Gas s.r.o. Tuhovská 3 Bratislava 1.9.2021 01.09.2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1440 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Jakub Haratim Udavské 31.8.2021 01.09.2021
Kúpna zmluva č. Z202117280_Z Chemolak a.s. Smolenice 13.8.2021 17.08.2021
Zmluva č. 1473 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Marta Andreaninová 8.8.2021 09.08.2021
Kúpna zmluva č. Z202116536_Z FERMAT SK s.r.o. Sereď 3.8.2021 04.08.2021
Zmluva č. 1470 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Peter Vasko - PEDRO Třebíčska 1833/1, 066 01 Humenné 31.7.2021 01.08.2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 1-795436000025 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 31.7.2021 01.08.2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 1-795386127492 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 29.7.2021 27.07.2021
Dodatok č.1 k zmluve č. 47/2020 o množstevnom zbere,preprave a zneškodnení komunálneho a drobného stavebného odpadu Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 29.7.2021 28.07.2021
Kúpna zmluva č. Z202116443_Z T a M trans spedition, s.r.o. Šarovce 29.7.2021 30.07.2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií R_48/2021 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice 27.7.2021 28.07.2021
Dodatok k Zmluve o poskytnutá verejných služieb č. 1-795386575491 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 26.7.2021 27.07.2021
Dodatok k Zmluve o poskytnutá verejných služieb č. 1-795354188098 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 24.7.2021 25.07.2021
Dodatok k Zmluve o poskytnutá verejných služieb č. 1-79535418870 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 24.7.2021 25.07.2021
Dodatok k Zmluve o poskytnutá verejných služieb č. 1-79535418623 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 24.7.2021 25.07.2021
Zmluva č. 1472 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Sejma Hasan , Nám.slobody 8/15, 06601 Humenné (SNP 19) 20.7.2021 21.07.2021
Kúpna zmluva č. Z202115173_Z ELKOPLAST Slovakia s.ro. Trenčianské Teplice 15.7.2021 16.07.2021
Kúpna zmluva č. Z202113410_Z WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 14.7.2021 15.07.2021
Zmluva č. 1471 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Jana Siváková Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné 13.7.2021 14.07.2021
Zmluva č. 1471 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Jana Siváková Laborecká 1851/7, 066 01 Humenné 13.7.2021 14.07.2021
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak