Technické služby mesta Humenné na základe vlastnej iniciatívy poskytujú občanom bezplatnú službu odvozu orezaných konárov zo stromov a kríkov.     Zber sa vykonáva v dvoch skupinách...
Údržba verejnej zelene

Termín akcie 06. 10. 2021 – 27.10. 2021  s prihliadnutím na pandemickú situáciu COVID 19 v rámci celej SR a mesta Humenné V súvislosti so zabezpečením jesenného upratovania v meste Humenné,...
Technické služby mesta Humenné

 
Zber a separovaný odpad

  Žiadame Vás vrecia vyložiť vo vyznačený deň v čase od 6.00-7.00 hod. ku KUKA nádobe/rodinné domy/ Kontakt: +421 903 272 406 057/7754356
Zber a separovaný odpad

Mesto Humenné logo kosit Envipak