Dňa 18.4. 2024 si prevádzku Separačného dvora boli pozrieť ženy z Občianskeho združenia Ženy a tradície a deti zo ZŠ Kudlovská. Previedli sme ich separačnou linkou a priblížili činnosť hygienizačného kontajnera ktorý  slúži na...
Zber a separovaný odpad

  ZAHÁJENIE  PREDAJA  PRIESAD, BYLINIEK  A  KVETÍN:     MIESTO :   Skleníkové hospodárstvo Technických služieb mesta Humenné  /pred obcou Lackovce za...
Technické služby mesta Humenné

Pracovníci Technických služieb tak ako každý rok veľkou mierou prispeli k navodeniu sviatočnej atmosféry nádhernou nápaditou inšpirujúcou Veľkonočnou výzdobou...
Technické služby mesta Humenné

Technické služby mesta Humenné

Mesto Humenné logo kosit Envipak