od 31.10.2019 do 03.11.2019 bude miestne pohrebisko otvorené denne v čase od 7.00 do 22.00 hod.   Postup Technických služieb mesta Humenné k zabezpečeniu Sviatku všetkých svätých na pohrebisku na ulici Janka Kráľa v Humennom v roku...
Technické služby mesta Humenné

S m e r n i c a č. 3 /2019 o pripravenosti Technických služieb mesta Humenné na zabezpečenie zimnej údržby mestských komunikácií v meste Humenné v zimnom období 2019/2020
Technické služby mesta Humenné

Riešme spolu problém pohodených odpadkov a začnime sa správať zodpovedne k životnému prostrediu. Akcia sa koná v spolupráci s Mestom Humenné a Envi-Pak za účasti Technických služieb mesta Humenné.
Technické služby mesta Humenné

V súvislosti so zabezpečením jesenného upratovania v meste Humenné, Technické služby mesta Humenné sa budú riadiť následovným harmonogramom. Termín akcie 07. 10. 2019 - 28. 10. 2019   Rozsah...
Údržba verejnej zelene

Mesto Humenné ekoservis Envipak