23.12.2019 - pondelok: HE 183 CD - Kašai, Pužo E. ml.,Pužo E. st. – pondelkový vývoz podľa harmonogramu HE 590 BT - Olexa, Krídla, Tokár. - pondelkový vývoz podľa harmonogramu HE 412 CI - Okoš, Balog M., Kašo. -...
Technické služby mesta Humenné

Podľa § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozpočet obce je pred schválením zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu...
Technické služby mesta Humenné

V meste Humenné bude v roku 2020 prebiehať mesačny vrecový zber  a odvoz separovaného podľa:   Žiadame Vás vrecia vyložiť vo vyznačený deň v čase od 6.00-7.00 hod. ku KUKA nádobe/rodinné domy/ Kontakt: +421 903 272 406 057/7754356
Technické služby mesta Humenné

S m e r n i c a č. 3 /2019 o pripravenosti Technických služieb mesta Humenné na zabezpečenie zimnej údržby mestských komunikácií v meste Humenné v zimnom období 2019/2020
Technické služby mesta Humenné

Mesto Humenné ekoservis Envipak