Technické služby mesta Humenné dávajú na vedomie širokej verejnosti, že počnúc dňom 12. apríla 2021 opäť sprístupňujú Zeleninové trhovisko na Ševčenkovej ulici v Humennom. V zmysle povolenia z Úradu...
Technické služby mesta Humenné

Technické služby mesta Humenné na základe vlastnej iniciatívy poskytujú občanom bezplatnú službu odvozu orezaných konárov zo stromov a kríkov.     Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu ...
Údržba verejnej zelene

Od 15.02.2021 spúšťame testovaciu prevádzku mobilnej aplikácie pre úhradu parkovného  ParkDots. Úhrada parkovného cez mobilnú aplikáciu ParkDots: Zaplatenie parkovného prostredníctvom zakúpenia...
Technické služby mesta Humenné

V i d e o : Zber kuchynského odpadu _ I. časť              
Zber a separovaný odpad

Mesto Humenné logo kosit Envipak