Rôzne druhy výrobky z rýb sa balia do rôznych druhov obalov. Obaly od rýb a rybích výrobkov sa dajú pomerne ľahko vytriediť.     Najčastejšie sú ryby a výrobky z nich balené...
Zber a separovaný odpad

Záleží nám na tom, aby bola naša krásna planéta stále taká modrá a zelená. Aby mali zvieratá čistú vodu a prostredie, v ktorom žijú a aby bola čistá spodná voda. Vytriedený olej totiž...
Zber a separovaný odpad

Rodinné domy obdržia zelené vrecia na sklo spolu s harmonogramom zberu a popisom ako správne sklo triediť, čo patrí a nepatrí do zeleného vreca. Zber sa bude uskutočňovať 1x za dva mesiace, t.j. v roku 2023 - v mesiaci september v dňoch:...
Zber a separovaný odpad

           
Zber a separovaný odpad

Mesto Humenné logo kosit Envipak