Technické služby mesta Humenné

Parkovanie

Technické služby mesta Humenné prevádzkujú a spravujú na území mesta Humenné päť parkovísk.

 

Zoznam parkovísk s organizovanou prevádzkou v správe Technických služieb mesta Humenné:

1. Parkovisko pri budove “Dom služieb”, Mierová ulica

2. Parkovisko pri budove “Sociálna poisťovňa”, Námestie Slobody

3. Parkovisko za budovou “Združená prevádzková budova – Okresný úrad Humenné”, Štefánikova ulica

4. Parkovisko pri budove “Mestské kultúrne stredisko”, Gorkého ulica

5. Parkovisko oproti budove “Mestský úrad Humenné”, Kukorelliho ulica

  

Prevádzková doba  parkovísk je nasledovná:

pondelok – piatok od 8.00 do 17.00 hod.,

sobota od 8.00 do 12.00 hod.,

nedeľa, štátne sviatky, dni pracovného pokoja – bezplatne.

 

Na parkovisko s organizovanou prevádzkou má povolený vjazd a parkovanie :

- vozidlo s platným parkovacím lístkom zakúpeným zaslaním SMS ...........................................................................................................................0,50eur/hodina

- vozidlo za ktoré bol v pokladni Technických slžieb mesta Humenné na Sninskej ulici 27, zaplatený parkovací poplatok ročný, mesačný :

  →  mesačný parkovací poplatok …......................................................................................................................................................................................... 20 eur

   ročný parkovací poplatok ................................................................................................................................................................................................ 190 eur

    ročný parkovací poplatok pre podnikateľov, ktorí majú sídlo prevádzky pri spoplatnených parkoviskách*........................................................................ 60 eur

* potrebné preukázať sídlo prevádzky pri spoplatnenom parkovisku, na ktorom si budú upatňovať zľavu (napr. živnostenským listom, alebo výpisom z obchodného registra, v prípade prenájmu priestorov platnou zmluvou o prenájme)

 

Bezplatný vjazd na parkoviská a parkovanie na nevyhnutný čas je umožnený :

A. na všetky parkoviskách s organizovanou prevádzkou v správe Technických služieb mesta Humenné :

- vozidlám záchrannej zdravotnej služby pri pracovnom výkone

- vozidlám Polície SR

- vozidlám Hasičského zboru SR pri pracovnom výkone

- vozidlám prepravnej služby pri výkone sociálnej služby

- vozidlám prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s platným parkovacím preukazom

- zásobovacím vozidlám, ktroých dĺžka státia nepresiahne dobu 45 minút

B. na Parkovisko pri budove “Mestského kultúrneho strediska”, Gorkého ulica:

- vozidlám, ktorých majiteľmi sú obyvatelia bytového domu č. 1554 na ulici Gorkého **

C. na Parkovisko pri budove “Dom služieb”, Mierová ulica:

- vozidlám, ktorých majiteľmi sú obyvatelia bytového domu č. 33 na ulici Mierova**

** preukaz opravňujúci bezplatné užívanie parkovíska bude obyvateľom príslušného bytového domu, po preukázaní oprávnenosti ( občianský preukaz, platná nájomná zmluva), vydaný na Technických službách mesta Humenné na ulici Sninskej 27 v Humennom. Preukaz sú povinní umiestniť na viditeľnom mieste.

 

 

 

Vodiči motorových vozidiel sú povinní ihneď po zaparkovaní zakúpiť si parkovací lístok :

 

- cez  SMS na telefónne číslo 2200 v tvare  HE (medzera) EČV vozidla (medzera) počet hodín  →  cena parkovného: 0,50 eur za hodinu

Služba je dostupná pre zákazníkov všetkých slovenských mobilných operátorov.

 

Majitelia smartfónov so systémami Android alebo iOS to majú ešte jednoduchšie vďaka  mobilnej aplikácii: UPay - Parkovací lístok  : https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.asms.android.parking&hl=sk

 

Daňový doklad k SMS platbe si môžete vytlačiť tu    : https://www.smslistky.sk/parking

 

 

- cez mobilnú aplikáciu ParkDots - testovacia prevádzka od 15.02.2021 

 Postup na úhradu parkovného cez mobilnú aplikáciu si môžte pozrieť tu:  http://www.tshe.sk/aktuality/140-novinka-uhrada-parkovneho-cez-mobilnu-aplikaciu-parkdots

 Obchodné podmienky prehliadania, inštalácie a používania internetovej stránky www.parkdots.com, webových a mobilných aplikácií ParkDots.

 Úplné znenie podmienok nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: Nové obchodné podmienky ParkDots.

 

 

Informácie o parkovaní a vydávaní parkovacích kariet poskytujeme v pracovných dňoch od 7:30 – 15:30:

  • v sídle spoločnosti na Sninskej 27/1018 v  Humennom
  • na tel. čísle: +421 903 272 415
  • e-mailom: hajnikova@tshe.sk
  • vydanie neprenosnej plastovej parkovacej karty je spoplatnené sumou 8 eur za každú vydanú kartu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak