Zmluvy

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

 

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

 

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva o vývoze odpadu č. 24167 _Príloha č. 2 Mariua Pedersen, a.s. Trenčín 16.4.2021 17.04.2021
Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu č. ZPV0715201504/A ENVI-PAK, a.s. Bratislava 15.4.2021 16.04.2021
Kúpno predajná zmluva Helena Szucsová 8.4.2021 09.04.2021
Kúpna zmluva č. 20216111_Z PLANT SERVICE s.r.o. Senec 7.4.2021 08.04.2021
Kúpna zmluva č.Z20215607_Z EUROVIA SK, a.s. Košice 26.3.2021 27.03.2021
Poistná zmluva č. 2407468442 Generali Poisťovňa, a.s. Bratislava 14.3.2021 15.03.2021
Dohoda o dočasnom užívaní priestorov Ravold s.r.o. Humenné 12.3.2021 13.03.2021
Zmluva č. 1399 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu ASPIRA s.r.o. Humenné 10.3.2021 11.03.2021
Zmluva č. 1462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Via Corporation s.r.o. Michalovce 3.3.2021 05.03.2021
Zmluva č. 1461 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu ADOS-POMOC s.r.o. Humenné 3.3.2021 04.03.2021
Zmluva č. 1459 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Teta drogérie SR s.r.o. Lužiansky 3.3.2021 04.03.2021
Zmluva č. 1460 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Lemar Bau s.r.o. Ňagov 1.3.2021 02.03.2021
Kúpna zmluva č. Z20212933_Z Fuel Traders Corporation s.r.o. Bratislava 28.2.2021 01.02.2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20212266_Z SPB Security s.r.o. Bratislava 26.2.2021 01.03.2021
Zmluva o dielo č. TS 2021/02 Adrián Bonk POŽIARNÝ SERVIS Humenné 22.2.2021 23.02.2021
Zmluva o dielo č. TS 2021/01 Adrián Bonk POŽIARNÝ SERVIS Humenné 22.2.2021 23.02.2021
Kúpna zmluva č. Z20212248_Z LUMAX, s.r.o. Senec 16.2.2021 18.02.2021
Kúpna zmluva č. Z20212261_Z MAT-obaly, s.r.o. Prievidza 16.2.2021 18.02.2021
DODATOK č.5 ENVI-PAK, a.s. Bratislava 10.2.2021 11.02.2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb(účtovníckych prác) MST EKONO s.r.o. Humenné 5.2.2021 06.02.2021
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak