Pohrebisko

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2015/26 zo dňa 23.01.2015 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Monika Potocká Bratislava- Nové Mesto 22.1.2020 23.01.2020
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2010/01/81 zo dňa 21.01.1981 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jaroslav Kampo Dobrianskeho 37 066 01 Humenné 20.1.2020 21.01.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 7534/11/76 zo dňa 18.01.2000 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Považanecová Gaštanova 169 066 01 Humenné 17.1.2020 18.01.2020
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2010/48 zo dňa 18.01.2000 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Zuzana Rošková Humenné 17.1.2020 18.01.2020
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 3688/01/90 zo dňa 17.01.1990 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 JUDr. Petra Murínová Trenčianská č. 26 821 09 Bratislava 16.1.2020 17.01.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/617 zo dňa 15.01.1981 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ján Pavol Vranov n / T 14.1.2020 15.01.2020
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1367/08/08 zo dňa uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ján Partička SNP 20 066 01 Humenné 13.1.2020 14.01.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/265 zo dňa 13.01.2000 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Capová Kukurelliho 30 066 01 Humenné 12.1.2020 13.01.2020
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/187 zo dňa uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Katarína Borguľová Hollého 743 /25 905 01 Senica 11.1.2020 12.01.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1997/01/10 zo dňa 11.01.2010 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Alena Tomášová ul.26.novembra 1 066 01 Humenné 9.1.2020 10.01.2020
Dodatok č. 3/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 565/01/74 zo dňa 10.01.1974 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Magdaléna Prebehajlová 9.1.2020 10.01.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 01/2000 zo dňa 04.01.2000 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Valéria Penksová Nám. slobody 14/37 066 01 Humenné 3.1.2020 04.01.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 0001/01/05 zo dňa 03.01.2005 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Karol Burdza Třebíčska 10 066 01 Humenné 2.1.2020 03.01.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1990/12/09 zo dňa 31.12.2009 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Vasiľcová Humenné 30.12.2019 31.12.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1987/12/09 zo dňa 29.12.2009 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Daniela Butalová Humenn 28.12.2019 29.12.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2011/83 zo dňa 30.08.1990 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jana Leškovačová Mierova č. 72 066 01 Humenné 27.12.2019 30.08.2020
Dodatok č. 3/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 0609/10/06 zo dňa 05.01.1977 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jířina Horňáková Dobrianskeho 67 066 01 Humenné 27.12.2019 05.01.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 0870/07/07 zo dňa 14.11.2013 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Andrej Freňak Gaštanová 139 066 01 Humenné 27.12.2019 30.07.2020
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 11/98 zo dňa 23.11.1998 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Onuferová Humenné 26.12.2019 27.12.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 6129/12/99 zo dňa 23.12.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Tulejová Mierova 1 066 01 Humenné 22.12.2019 23.12.2019
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak