Pohrebisko

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:      

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č. 21/2022 o nájme hrobového miesta Lojanová Darina 30.3.2022 31.03.2022
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.03.2022-31.03.2022 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 zoznam 30.3.2022 31.03.2022
Zmluva č. 20/2022 o nájme hrobového miesta Hužvar Anton 25.3.2022 26.03.2022
Zmluva č. 19/2022 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Riabokon Oleh 23.3.2022 24.03.2022
Zmluva č. 18/2022 o nájme hrobového miesta Čenčariková Dana 18.3.2022 19.03.2022
Zmluva č. 9/2022 o nájme hrobového miesta Ľuboš Kmec 17.3.2022 18.02.2022
Zmluva č. 17/2022 o nájme hrobového miesta Fejková Ľudmila 16.3.2022 17.03.2022
Zmluva č. 15/2022 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Borčová Erika 14.3.2022 15.03.2022
Zmluva 16/2022 o nájme hrobového miesta Borčová Erika 14.3.2022 15.03.2022
Zmluva č. 14/2022 o nájme hrobového miesta Čabiňaková Terézia 7.3.2022 08.03.2022
Zmluva č. 13/2022 o nájme hrobového miesta Milčáková Ľuboslava 4.3.2022 05.03.2022
Zmluva č. 11/2022 o nájme hrobového miesta Felcová Helena 3.3.2022 04.03.2022
Zmluva č. 12/2022 o nájme hrobového miesta Packová Terézia 3.3.2022 04.03.2022
Zmluva č. 10/2022 o nájme hrobového miesta Michaela Jánošíková 27.2.2022 28.02.2022
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.02.2022-28.02.2022 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 súbor 27.2.2022 28.02.2022
Zmluva č. 9/2022 o nájme hrobového miesta Ľuboš Kmec 17.2.2022 18.02.2022
Zmluva č. 8/2022 o nájme hrobového miesta Martin Greš 17.2.2022 18.02.2022
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.01.2022-31.01.2022 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 10.2.2022
Zmluva č. 7/2022 o nájme hrobového miesta Daniela Chomčová 7.2.2022 08.02.2022
Zmluva č. 6/2022 o nájme hrobového miesta Emília Spycher Fránerová 6.2.2022 07.02.2022
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak