Pohrebisko

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Dodatok č. 3/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1154/07/77 zo dňa 18.07.1977 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ján Fuňa Janka Kráľa 10 066 01 Humenné 14.7.2019 13.07.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 05/79 zo dňa 29.05.1979 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jadviga Fargašová 5.7.2019 06.07.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/266 zo dňa 14.06.1979 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Žipajová 27.6.2019 06.07.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 07/2002 zo dňa 03.07.2002 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Irena Moškovičová 2.7.2019 03.07.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 5955/06/99 zo dňa 29.06.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Dargajová 28.6.2019 29.06.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 05/79 zo dňa 24.05.1979 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ružena Vacová 30.5.2019 31.05.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/979 zo dňa 25.06.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Helena Rebejová 24.6.2019 25.06.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 3652/11/89 zo dňa 16.11.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Ralbovská 27.6.2019 16.07.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 10/2000 zo dňa 04.10.2000 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Juraj Onuška 27.6.2019 04.10.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/215 zo dňa 11.06.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Oľga Kudzejová 10.6.2019 11.06.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1194/06/08 zo dňa 07.02.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Oľga Andrejcová 4.6.2019 05.06.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2181/08/10 zo dňa uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Miroslava Hrabovčinová 10.7.2019 11.07.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 04/80 zo dňa 16.04.1980 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Miroslav Hudacký 12.5.2019 13.05.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/208 zo dňa 17.05.1979 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Tribulová 21.4.2019 22.04.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1713/05/09 zo dňa 06.05.2009 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Margita Bodnárová 5.5.2019 06.05.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 0367/02/06 zo dňa 12.03.1979 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Margita Babjaková 21.5.2019 22.05.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 3510/03/89 zo dňa 22.03.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Magdaléna Fabianová 27.6.2019 13.07.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1657/03/09 zo dňa 07.03.2009 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Lýdia Rudačková 6.3.2019 07.03.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1720/05/09 zo dňa 08.05.1985 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ľudmila Cuculičová 7.5.2019 08.05.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1188/06/08 zo dňa 20.07.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Klára Vojtuňová 1.6.2019 02.06.2019
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak