Pohrebisko

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.02.2021-28.02.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 12.3.2021
Zmluva č. 18/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Emília Marcinová 21.2.2021 22.02.2021
Zmluva č. 16/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ján Roman 18.2.2021 19.02.2021
Zmluva č. 17/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Lenka Konečná 18.2.2021 19.02.2021
Zmluva č. 14/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Helena Kuncová 14.2.2021 15.02.2021
Zmluva č. 15/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Peter Humenik 14.2.2021 15.02.2021
Zmluva č. 12/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Imrich Mítnik 9.2.2021 10.02.2021
Zmluva č. 13/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Silvia Čipaková 9.2.2021 10.02.2021
Zmluva č. 11/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jaroslav Kokoš 8.2.2021 09.02.2021
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.01.2021-31.01.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 5.2.2021
Zmluva č. 10/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jozefína Lošonciová 4.2.2021 05.02.2021
Zmluva č. 09/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Miroslav Borský 20.1.2021 21.01.2021
Zmluva č. 08/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Daniela Seňková 18.1.2021 19.01.2021
Zmluva č. 06/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Bačíková 17.1.2021 18.01.2021
Zmluva č. 07/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Weisová 17.1.2021 18.01.2021
Zmluva č. 05/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Andrej Blicha 12.1.2021 13.01.2021
Zmluva č. 04/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Terézia Jurčišinová 10.1.2021 11.01.2021
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.12.2020-31.12.2020 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 7.1.2021
Zmluva č. 02/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jana Charitunová 6.1.2021 07.01.2021
Zmluva č. 03/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Eva Nechalová 6.1.2021 07.01.2021
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak