Pohrebisko

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č. 63/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 František Hrubovský 2.9.2020 03.08.2020
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.08.2020-31.08.2020 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 31.8.2020 31.08.2020
Zmluva č. 68/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Michal Marčák 23.8.2020 24.08.2020
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2182/08/10 Anton Tongel Radlinského č.299/11 010 01 Žilina 17.8.2020 18.08.2020
Zmluva č. 67/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Rozália Remešníková 16.8.2020 17.08.2020
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.07.2020-31.07.2020 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 11.8.2020 10.08.2020
Zmluva č. 66/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Milan Struňak 10.8.2020 11.08.2020
Zmluva č. 65/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mudr. Fedor Šandor 9.8.2020 10.08.2020
Zmluva č. 973/05/700 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Andrej Ričalka 5.8.2020 06.08.2020
Zmluva č. 64/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Pavol Lukacko 4.8.2020 05.08.2020
Zmluva č. 62/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Peter Čišovský 27.7.2020 28.07.2020
Zmluva č. 61/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Bibiana Šavelová 26.7.2020 27.07.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 6291/07/00 zo dňa 27.07.2000 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Vasiľová 26.7.2020 27.07.2020
Zmluva č. 60/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Lofajová 15.7.2020 16.07.2020
Zmluva č. 59/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Vladimír Dzan 12.7.2020 13.07.2020
č. 58/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ľudmila Benická 12.7.2020 13.07.2020
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.06.2020-30.06.2020 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 9.7.2020 09.07.2020
Zmluva č. 56/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Alexander Buffa 25.6.2020 26.06.2020
Zmluva č. 57/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Tomáš Šedzmak 25.6.2020 26.06.2020
Zmluva č. 55/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Dana Micikašová 16.6.2020 17.06.2020
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak