Pohrebisko

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 6204/03/00 Partičková Mária Humenné 23.3.2020 24.03.2020
Dodatok č. 3/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 110/2010 Štěpan Uher Osadní 22 -Holešovice 170 00 Praha 7 14.3.2020 15.03.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2011/55 zo dňa 15.03.2011 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Marek Zavacký Erlenstr č. 47 405 8 Basel 14.3.2020 15.03.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 6196/03/00 zo dňa 15.03.2000 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ľudmila Kačurová Humenné 14.3.2020 15.03.2020
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1261/02/78 Oskoripová Anna Humennné 4.3.2020 05.03.2020
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 11/80 zo dňa 28.11.1980 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 30.11.-0001
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 11/80 zo dňa 28.11.1980 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 30.11.-0001
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 11/80 zo dňa 28.11.1980 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 30.11.-0001
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 11/80 zo dňa 28.11.1980 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 30.11.-0001
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 11/80 zo dňa 28.11.1980 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 30.11.-0001
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 11/80 zo dňa 28.11.1980 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 30.11.-0001
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 11/80 zo dňa 28.11.1980 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 30.11.-0001
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2011/341 Pecková Erika, Humenné 24.2.2020 05.12.2021
cennik 5.2.2020
Prevádzkový poriadok pohrebiska 5.2.2020
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 3695/02/90 Jančová Valérie Humenné 5.2.2020 06.02.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 74/02/70 Miroslav Bercel, Humenné 5.2.2020 06.02.2020
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1066/02/08 zo dňa 08.12.1990 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ľudmila Fedáková Třebíčska 12 066 01 Humenné 5.2.2020 06.02.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2010/01/10 zo dňa 27.01.2010 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Michal Turcovský Gaštanova 140 066 01 Humenné 26.1.2020 27.01.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č.2007/01/10 Ivan Ukropec, Humenné 24.1.2020 25.01.2020
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak