Pohrebisko

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.11.2021-30.11.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 9.12.2021
Zmluva č. 115/2021 o nájme hrobového miesta Elemér Galamb 29.11.2021 30.11.2021
Zmluva č. 113/2021 o nájme hrobového miesta Jozef Augustín 25.11.2021 26.11.2021
Zmluva č. 114/2021 o nájme hrobového miesta Petra Dolobáčová 25.11.2021 26.11.2021
Zmluva č. 111/2021 o nájme hrobového miesta Renáta Baníková 22.11.2021 23.11.2021
Zmluva č. 112/2021 o nájme hrobového miesta Viera Becová 22.11.2021 23.11.2021
Zmluva č. 109/2021 o nájme hrobového miesta Jana Jevičová 21.11.2021 22.11.2021
Zmluva č. 110/2021 o nájme hrobového miesta Renáta Baníková 21.11.2021 22.11.2021
Zmluva č. 107/2021 o nájme hrobového miesta Lenka Koleniková 18.11.2021 19.11.2021
Zmluva č. 108/2021 o nájme hrobového miesta Iveta Sisáková 18.11.2021 19.11.2021
Zmluva č. 105/2021 o nájme hrobového miesta Mária Krempaská 17.11.2021 18.11.2021
Zmluva č. 106/2021 o nájme hrobového miesta Mária Kirešová 17.11.2021 18.11.2021
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.10.2021-31.10.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 9.11.2021
Zmluva č. 104/2021 o nájme hrobového miesta František Hužička 7.11.2021 08.11.2021
Zmluva č. 101/2021 o nájme hrobového miesta Michal Vass 4.11.2021 05.11.2021
Zmluva č. 102/2021 o nájme hrobového miesta Pavel Vass 4.11.2021 05.11.2021
Zmluva č. 103/2021 o nájme hrobového miesta Lucia Mňahunčáková 4.11.2021 05.11.2021
Zmluva č. 100/2021 o nájme hrobového miesta Erik Berilla 1.11.2021 02.11.2021
Zmluva č. 98/2021 o nájme hrobového miesta Oľga Záhorcová 28.10.2021 29.10.2021
Zmluva č. 99/2021 o nájme hrobového miesta Lenka Koribaničová 28.10.2021 29.10.2021
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak