Pohrebisko

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.08.2021-31.08.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 10.9.2021
Zmluva č. 84/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jarmila Surová 29.8.2021 30.08.2021
Zmluva č. 82/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Viktor Zelinka 19.8.2021 20.08.2021
Zmluva č. 83/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jana Kamencová 19.8.2021 20.08.2021
Zmluva č. 80/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Viera Sucharová 18.8.2021 18.08.2021
Zmluva č. 81/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mikuláš Piteľ 17.8.2021 18.08.2021
Zmluva č. 79/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Žaneta Hrindáková 11.8.2021 12.08.2021
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.07.2021-31.07.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 6.8.2021
Zmluva č. 78/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Martina Šepeľová 2.8.2021 03.08.2021
Zmluva č. 75/2021 o nájme hrobového miesta Helena Muravská 14.7.2021 15.07.2021
Zmluva č. 76/2021 o nájme hrobového miesta Bernardina Fajčáková 14.7.2021 15.7.2021
Zmluva č. 77/2021 o nájme hrobového miesta Pavol Sutorčík 14.7.2021 15.07.2021
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.06.2021-30.06.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 12.7.2021
Zmluva č. 74/2021 o nájme hrobového miesta Peter Pšeničňák 12.7.2021 13.07.2021
Zmluva č. 73/2021 o nájme hrobového miesta Viera Šimurdová 1.7.2021 02.07.2021
Zmluva č. 72/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Iveta Jalčová 29.6.2021 30.06.2021
Zmluva č. 71/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Andrej Pindroch 23.6.2021 24.06.2021
Zmluva č. 70/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Marián Babin 20.6.2021 21.06.2021
Zmluva č. 69/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Fejová 16.6.2021 17.06.2021
Zmluva č. 68/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Helena Zubová 13.6.2021 14.06.2021
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak