Pohrebisko

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Dodatok č. 3/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 6030/09/99 zo dňa 05.01.1979 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Gabriela Durkotová Nemocničná č. 14 066 01 Humenné 20.9.2019 21.09.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 09/99 zo dňa 20.09.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 František Bačovčin Partizanska č. 35 066 01 Humenné 19.9.2019 20.09.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 0238/09/05 zo dňa 18.06.1981 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 MUDr. Mária Kardošová Kudlovská č. 103 066 01 Humenné 15.9.2019 16.09.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/216 zo dňa 16.09.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Alexander Černega Laborecká 7 066 01 Humenné 15.9.2019 16.09.2019
Dodatok č. 1954/11/09 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1857/09/80 zo dňa 14.09.1980 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 vo Schlimbach Košická č. 31 066 01 Humenné 13.9.2019 14.09.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 4322/92 zo dňa 05.10.1992 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Renata Grešková Polní č.1800/45 737 01 ČeskýTešín- ČR 13.9.2019 05.10.2022
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 6019/09/99 zo dňa 13.09.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Berta Hudáková Krátka 1464/10 066 01 Humenné 12.9.2019 13.09.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1882/09/09 zo dňa 09.09.2009 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Gabriela Slamená Starinská č. 2242/90 066 01 Humenné 595303/6397 10.9.2019 11.09.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 06/79 zo dňa 15.06.1979 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ing. Pavol Herbst 9.9.2019 10.09.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 09/99 zo dňa 06.09.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Valéria Čopeyová Sokolovská 4 066 01 Humenné 5.9.2019 06.09.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1878/09/09 zo dňa 16.09.2009 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 MVDr. Helena Dziaková Gaštanová 148 066 01 Humenné 595619/658 4.9.2019 05.09.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 0536/08/06 zo dňa 23.08.2006 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Hornáková Wolkerová 7 066 01 Humenné 22.8.2019 23.08.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 3606/08/89 zo dňa 22.08.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ján Buhaj 21.8.2019 22.08.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 3604/08/89 zo dňa 22.08.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Vlasta Lichvanová Laborecká 28 066 01 Humenné 5655207085 21.8.2019 22.08.2019
Zmluva č. 78/2019 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Michal Blišák Osloboditeľov č. 20 066 01 Humenné 19.8.2019 20.08.2019
Dodatok č. 3/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 03/70 zo dňa 12.03.1970 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 František Fajčík Partizánska 7 066 01 Humenné 19.8.2019 20.08.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1858/08/09 zo dňa 19.08.2009 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Labunová Postupimská 5 040 22 Košice 18.8.2019 19.08.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 3601/08/89 zo dňa 18.08.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ján Hric 17.8.2019 18.08.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/638 zo dňa 17.08.1979 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Viera Myciová 16.8.2019 17.08.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/243 zo dňa 16.08.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mudr. Dušan Freisleben Družstevná 9 066 01 Humenné 15.8.2019 16.08.2019
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak