Pohrebisko

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.06.2020-30.06.2020 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 9.7.2020 09.07.2020
Zmluva č. 56/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Alexander Buffa 25.6.2020 26.06.2020
Zmluva č. 57/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Tomáš Šedzmak 25.6.2020 26.06.2020
Zmluva č. 55/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Dana Micikašová 16.6.2020 17.06.2020
Zmluva č. 54/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Juraj Barna 15.6.2020 16.06.2020
Zmluva č. 53/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Nelly 14.6.2020 15.06.2020
Zmluva č. 52/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Šnuriková 11.6.2020 12.06.2020
Zmluva č. 51/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Rošková 8.6.2020 09.06.2020
Zmluva č. 50/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jozef Tribula 7.6.2020 08.06.2020
Zmluva č. 49/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Pichoňská 2.6.2020 03.06.2020
Zmluva č. 47/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Lopaničová 1.6.2020 02.06.2020
Zmluva č. 48/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Margita Piačková 1.6.2020 02.06.2020
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.05.2020-31.05.2020 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 31.5.2020 31.05.2020
Zmluva č. 46/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Oľga Kasičová 31.5.2020 01.06.2020
Dodatok č. 4/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1484/10/08 zo dňa 24.05.1971 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Drahomíra Geregačová Osloboditeľov 22 066 01 Humenné 675921/6794 26.5.2020 27.05.2020
Zmluva č. 45/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ing. Juraj Straňak 21.5.2020 22.05.2020
Zmluva č. 44/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Franková 17.5.2020 18.05.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 7534/11/66 zo dňa 16.05.2000 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Helena Paličková Humenné 15.5.2020 16.05.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 7534/11/66 zo dňa 16.05.2000 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Helena Paličková Humenné 15.5.2020 16.05.2020
Zmluva č. 43/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Stanislav Galamba 13.5.2020 14.05.2020
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak