Pohrebisko

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1666/03/09 zo dňa 18.03.2009 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Martin Pizur SNP 18 066 01 Humenné 670815/6532 18.3.2019 17.03.2019
Zmluva č. 11/2019 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 MUDr. Monika Rohačová 30.1.2019 31.01.2019
Dodatok č. 3/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1880/09/09 zo dňa 15.02.2009 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Helena Vasiľová 12.3.2019 14.02.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1121/04/08 zo dňa 28.10.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jozef Pavlík 14.3.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1462/02/79 zo dňa 26.02.1979 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ing. Pavol Kruľ 12.3.2019 11.03.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1659/03/09 zo dňa 11.03.2009 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Hudáková 11.3.2019 10.03.2019
Dodatok č. 3/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1404/08/08 zo dňa 10.03.1974 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ladislav Želizňak 10.3.2019 09.03.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 5886/03/99 zo dňa 09.03.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jaroslav Ruttkay 9.3.2019 08.03.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/324 zo dňa 07.03.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Milan Fenčák 7.3.2019 06.03.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/324 zo dňa 07.03.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Milan Fenčák 7.3.2019 06.03.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/960 zo dňa 02.03.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Darina Kuzmová 2.3.2019 01.03.2019
Dodatok č. 3/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 3496/1989 zo dňa 01.03.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jozef Beňo 1.3.2019 28.02.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/541 zo dňa 20.02.1980 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Dana Šulimanová 24.2.2019 23.02.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/593 zo dňa 22.02.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Norbert Krakovský 22.2.2019 21.02.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/953 zo dňa 16.02.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Peter Franko 16.2.2019 15.02.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2010/165 zo dňa 14.02.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Juraj Kovačič 14.2.2019 13.02.2019
Zmluva č. 15/2019 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Bunganičová 14.2.2019 13.02.2019
Zmluva č. 14/2019 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Konstantin Džugan 12.2.2019 11.02.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/952 zo dňa 10.02.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Tovarňáková 10.3.2019 09.02.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/957 zo dňa 09.02.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Babinová 9.2.2019 08.02.2019
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak