Pohrebisko

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Dodatok č. 3/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2010/134 zo dňa uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ľudmila Vařeková 24.5.2019 25.05.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 0799/05/07 zo dňa 21.09.1979 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Tkáčová 23.5.2019 24.05.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1726/05/09 zo dňa 18.05.2009 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Eva Antalková 17.5.2019 18.05.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2010/120 zo dňa 17.05.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Tribulová 16.5.2019 17.05.2019
Dodatok č. 3/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 05/78 zo dňa 06.05.1978 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Irena Dologová 9.5.2019 10.05.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/508 zo dňa 10.05.1979 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ladislav Holent 9.5.2019 10.05.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 3613/09/89 zo dňa 11.09.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 RnDr. Jaroslav Štúň 9.5.2019 28.05.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 12/1997 zo dňa 15.12.1997 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Vladimír Ištván 9.5.2019 10.05.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 5978/07/99 zo dňa 29.07.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Michal Tomáš 9.5.2019 29.07.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/226 zo dňa 07.02.1993 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Andreja Škodová 9.5.2019 27.06.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 05/99 zo dňa 10.05.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Doc.Mudr. Peter Špalek 9.5.2019 10.05.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1714/05/09 zo dňa 09.05.2009 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mgr. Mária Džambová 6.5.2019 05.05.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1715/05/09 zo dňa 06.05.2009 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Terézia Botníková 5.5.2019 06.05.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 3537/05/89 zo dňa 05.05.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Lucia Magdžiaková 4.5.2019 05.05.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1592/12/08 zo dňa 04.05.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Marta Antalová 3.5.2019 04.05.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/967 zo dňa 03.05.1999 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Magdaléna Baranová 2.5.2019 03.05.2019
Zmluva č. 36/2019 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 JUDr. Vladimír Sabadoš 29.4.2019 30.04.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 3524/04/89 zo dňa 25.04.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ing. Daniel Vitoslavský 24.4.2019 25.04.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2024/02/10 zo dňa 25.04.1989 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Viktor Babjak 24.4.2019 25.04.2019
Zmluva č. 35/2019 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Vladimír Fedák 23.4.2019 24.04.2019
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak