Technické služby mesta Humenné

ADRESA:

Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
066 01  Humenné

 

Google maps

s účinnosťou od 31.03.2015, Uznesenie MsZ v Humennom č. 22/2015

Odkaz na starú webovú stránku

 

PRVÝ KONTAKT:

 

Verejné osvetlenie 

sídlo prevádzky: Kudlovská ulica 15, Humenné

telefónne číslo: 057 788 0053

                            0903 272 401

 

Zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu

sídlo prevádzky:  Sninská  27/1018, Humenné

telefónne číslo: 057 775 4356

                           0903 272 406; 0911 562 920

 

Separačný dvor

sídlo prevádzky:  Sninská  27/1018, Humenné

telefónne číslo: 057 775 4356

                           0903 272 406; 0911 562 920

 

Verejná zeleň

sídlo prevádzky: Kudlovská ulica 15, Humenné

telefónne číslo: 057 788 0051

                            0911 929 146

 

Miestne komunikácie, zimná údržba

sídlo prevádzky: Kudlovská ulica 15, Humenné

telefónne číslo: 057 788 0052

                            0903 622 518

 

Pohrebisko

sídlo prevádzky: Ulica Janka Kráľa 1, Humenné

telefónne číslo: 057 775 4679

                            0902 242 192

 

Trhovisko

sídlo prevádzky: Ševčenková 1659/1, Humenné

telefónne číslo: 0907 145 428

   

 

Sekretariát, podateľňa

sídlo prevádzky:  Snínska  27/1018, Humenné

telefónne číslo: 057 775 5020

                           0903 272 415

email: sekretariat@tshe.sk    

 

 

Parkovanie                                                                               Parkovacie karty

Mestská polícia Humenné                                                                                     sídlo prevádzky:  Sninská  27/1018, Humenné

telefónne číslo: 057 775 2101, 159                                                      telefónne číslo: 057 775 5020

                                                                                                                                               0903 272 415

 

 

TELEFÓNNY ZOZNAM

 
 PRACOVNÁ POZÍCIA  MENO A PRIEZVISKO  TEL. KONTAKT_PEVNÁ LINKA  TEL. KONTAKT_MOBIL  E-MAIL
 RIADITEĽ  Ing. Milan Kuruc  +421 57 788 0280  +421 911 634 623
 kuruc@tshe.sk
 ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA  PhDr. Dagmar Krajníková  +421 57 775 4356  +421 903 272 406  krajnikova@tshe.sk
 EKONOMICKÝ ÚSEK
 vedúca  Ing. Iveta Hammerová  +421 57 775 3415  +421 903 272 402  hammerova@tshe.sk
 pokladňa  Ing. Mária Nergešová  +421 57 775 5020  nergesova@tshe.sk
 mzdy  MST EKONO s.r.o. Humenné  +421 905 930 545  ekoservish@gmail.com
 personálne oddelenie  Ing. Mária Nergešová  +421 57 775 5020  nergesova@tshe.sk
 finančné oddelenie  Ing. Jana Hajníková  +421 57 775 5020  +421 903 272 415  hajnikova@tshe.sk
 majetková oddelenie  Darina Šaková  +421 57 775 3415  sakova@tshe.sk
 všeobecná účtovníčka  Monika Futejová  +421 57 775 5020  futejova@tshe.sk
 vydávanie parkovacích karietI  Ing. Jana Hajníková  +421 57 775 5020   +421 903 272 415  hajnikova@tshe.sk
 pohrebisko  Jozef Skvašík  +421 57 775 4679   +421 902 242 192  pohrebiskohumenne@gmail.com
VÝVOZ TKO A SEPARÁCIE ODPADU
 vedúca  PhDr. Dagmar Krajníková  +421 57 775 4356   +421 913 272 406  krajnikova@tshe.sk
 majster  Jozef Savary  +421 57 775 4356   +421 911 562 920  savary@tshe.sk
 TECHNICKO-PREVÁDZKOVÉ STREDISKO        
 vedúci  Ing. Jozef Kopáč  +421 57 788 0051  +421 903 272 398  kopac@tshe.sk
 zásobovanie  Jozef Novák  +421 57 788 0051  +421 911 929 181  novak@tshe.sk
 sklad  Anna Rabajdová  +421 57 788 0051  rabajdova@tshe.sk
 referentka  Bibiána Bezegová  +421 57 775 3415  +421 902 242 194  bezegova@tshe.sk
 majsterka údržby verejnej zelene  Ing. Františka Mudra,MBA  +421 57 788 0051  +421 911 929 146  mudra@tshe.sk
 majster údržby verejného osvetlenia  Miroslav Greš  +421 57 788 0053  +421 903 272 401  gres@tshe.sk
 garážmajster,vedúci pracovnej čaty  Anton Greško  +421 57 788 0052  +421 903 622 518  gresko@tshe.sk
 trhovisko  Monika Cholpová  +421 57 775 3415  +421 907 145 428  sekretariat@tshe.sk

  

 

 

 

 

Kontaktný formulár

Údaje o organizácii

Technické služby mesta Humenné

Sninská 1018/27

066 01 Humenné
-----------------------------------------

IČO:  00186155
DIČ:  2021216736
 
Bankové spojenie : 
Všeobecná úverová banka
Námestie slobody 26/10
066 01 Humenné

Ćíslo účtu:
SK89 0200 0000 0000 0232 3532

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • VAŠE PRÁVA PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • INFORMOVANIE : - Zmluva

                                  - Životopis

                                 - Kamerový systém

Mesto Humenné logo kosit Envipak