Technické služby mesta Humenné

https://goo.gl/maps/kEEX4Fdjni6qRWaz8

 

ADRESA:

Technické služby mesta Humenné
<h5,6>Sninská 27/1018, 066 01 Humenné

s účinnosťou od 31.03.2015, Uznesenie MsZ v Humennom č. 22/2015

IČO: 00186155

DIČ: 2021216736

Bankové spojenie : Hlavná činnosť : SK89 0200 0000 0000 0232 3532

                                                           SK31 5600 0000 0089 0769 8001 

                               Podnikateľská činnosť: SK66 0200 0000 0013 7321 1657

Telefón: pracovisko Sninská :    +421 57 775 5020, +421 57 775 4356

             pracovisko Kudlovská:  +421 57 788 0051

              Pohrebisko:                   +421 57 775 4679 

Email: sekretariat@tshe.sk

Odkaz na starú webovú stránku

 

Riaditeľ :

Ing. Milan Kuruc

+421 57 788 0280

+421 911 634 623

kuruc@tshe.sk

Ekonomické stredisko a Pohrebisko 

Ing. Iveta Hammerová - vedúca strediska

+421 57 775 3415

+421 903 272 402

murgova@tshe.sk

-----------------------------------------------------------------------

Ing. Jana Hajníková - všeobecná účtovníčka, sekretariát, pokladňa

+421 57 775 5020

+421 903 272 415

hajnikova@tshe.sk

 

Darina Šaková - všeobecná účtovníčka

+421 57 775 3415

sakova@tshe.sk

 

Ing. Mária Nergešová - všeobecná účtovníčka

+421 57 788 0210

nergesova@tshe.sk

 

Pohrebisko

Jozef Skvašik - administratívny pracovník

+421 57 775 4679

+421 902 242 192

pohrebiskohumenne@gmail.com

Stredisko vývozu TKO a separácie odpadu

PhDr. Dagmar Krajníková - zástupkyňa riaditeľa, vedúca strediska

+421 57 775 4356

+421 903 272 406

krajnikova@tshe.sk

-----------------------------------------------------------------------

Jozef Savary - majster

+421 911 562 920

savary@tshe.sk

Technicko-prevádzkové stredisko

Ing. Jozef Kopáč - vedúci strediska

+421 57 788 0051

+421 903 272 398

kopac@tshe.sk

-----------------------------------------------------------------------

Miroslav Greš - majster údržby verejného osvetlenia

+421 903 272 401

+421 57 788 0053

gres@tshe.sk

Anton Greško - garážmajster, vedúci pracovnej čaty

+421 903 622 518

+421 57 788 0052

greskoanton@gmail.com

Ing. Františka Mudra, MBA - majster údržby verejnej zelene

+421 911 929 146

mudra@tshe.sk

Bibiana Bezegová - referent 

+421 902 242 194

bezegova@tshe.sk

Jozef Novák - zásobovač

+421 911 929 181

novak@tshe.sk

Anna Rabajdová - referent zásobovania

+421 57 788 0051

rabajdova@tshe.sk

Kontaktný formulár

Údaje o organizácii

Technické služby mesta Humenné

Sninská 1018/27

066 01 Humenné
-----------------------------------------

IČO:  00186155
DIČ:  2021216736
 
Bankové spojenie : 
Všeobecná úverová banka
Námestie slobody 26/10
066 01 Humenné

Ćíslo účtu:
SK89 0200 0000 0000 0232 3532

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • VAŠE PRÁVA PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • INFORMOVANIE : - Zmluva

                                  - Životopis

                                 - Kamerový systém

Mesto Humenné logo kosit Envipak