Čistenie a úprava komunikácií

Čistenie mesta

→Zimná údržba 2020-2021

Vykonávame strojné čistenie komunikácií v pondelok až piatok a ručné čistenie ulíc mesta Humenné, ktoré bude aktualizované týždenne:

    • čistenie verejných priestranstiev,
    • ručné zametanie a čistenie mesta,
    • čistenie miestnych komunikácii a kropenie polievacím vozidlom,
    • čistenie kanalizačných vpustí a výmena bahenných košov 

Vedúci technicko-prevádzkového strediska : Ing. Jozef Kopáč

tel.:+421 903 272 398

Mesto Humenné logo kosit Envipak