Údržba verejnej zelene

Údržba verejnej zelene

Sklenikové hospodárstvo

-  výsadba a pestovanie okrasných rastlín,

-  pestovanie netŕňových stromov

 Výsadba verejnej zelene
- výsev trávnika, starostlivosť o mestskú zeleň, 
- výsadba a ošetrovanie stromčekov a kríkov,
- sadbové a terénne úpravy
- kosenie trávnika, vrátane pohrabania a odvozu,
- vyhrabanie lístia z trávnatých plôch, vrátane naloženia a odvozu
 
 
Orez a výrub stromov
- odstránenie ruderálneho porastu mechanicky, vrátane odvozu,
- rezanie stromov, kríkov alebo ruží, presvetľovanie netŕňových stromov,
- sadbové a terénne úpravy 
 
 
Majster verejnej zelene: Ing. Františka Mudra / 0911 929 146

Mesto Humenné logo kosit Envipak