Zmluvy

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

 

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

 

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č. 1443 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Ján Tovtik - CREDO 20.9.2020 21.09.2020
Zmluva o zverení majetku do správy č.937/2020 Mesto Humenné 18.9.2020 19.08.2020
Zmluva o dielo č. 2020/014 o poskytnutí služby a mandátna zmluva Uzatvorená podľa § 536 a n§ 566 Obchodného zákonníka Health s Safety First s.r.o. Košice 1.9.2020 02.09.2020
Zmluva č. 1441 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Nataša Kuzmová Humenné 1.9.2020 02.09.2020
Zmluva o poskytovaní služieb(účtovníckych prác) MST EKONO s.r.o. Humenné 31.8.2020 01.09.200
Zmluva o zverení majetku do správy č. 850/2020 Mesto Humenné 23.8.2020 24.08.2020
Dodatok č. 3 k zmluve č. 509 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a MURGES s.r.o., Humenné MURGES s.r.o. Humenné 16.8.2020 17.8.2020
Zmluva č. 1440 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Jakub Haratim 9.8.2020 10.08.2020
Kúpna zmluva č. 202017758_Z ADVANE OIL s.r.o. Komenského 8854/19, 01001 Žilina 5.8.2020 06.08.2020
Kúpna zmluva č. Z202017263_Z WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 2.8.2020 03.08.2020
Zmluva č. 1439 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Viktória Hartošová MAJESTIK Psí salón 31.7.2020 01.08.2020
Zmluva o dielo č. 2707-2020 PASTEL, spol. s.r.o. Pod Kamennou baňou 36 080 01 Prešov 30.7.2020 31.07.2020
Mandátna zmluva č. 3457 Intrum Slovakia s.r.o. Bratislava 20.7.2020 21.07.2020
Zmluva č. 1438 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Marcel Soták 19.7.2020 20.07.2020
Zmluva o zverení majetku do správy č. 552/2020 Mesto Humenné 15.7.2020 16.07.2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 13.7.2020 14.07.2020
Zmluva č. 1437 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Peter Šimurda 5.7.2020 06.07.2020
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1007 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Andritz Slovakia s.r.o.Humenné 30.6.2020 01.07.2020
Zmluva č. 1427 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Caffé Bar s.r.o. Sídlo: Gichtou 170/9, 067 77 Zemplínske Hámre 30.6.2020 01.07.2020
Zmluva č. 1436 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu FASHION FOR YOU s.r.o. 30.6.2020 01.07.2020
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak