Zmluvy

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

 

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

 

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 20-000080982P02014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 29.11.2020 01.12.2020
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1158 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu F.CH.MONTÁŽ s.r.o. Humenné 27.11.2020 28.11.2020
Kúpno-predajná zmluva Slavomír Sivčák Zakamenné 1214 11.11.2020 12.11.2020
Kúpna zmluva č. Z202028549_Z Fuel Traders Corporation s.r.o. Bratislava 11.11.2020 13.11.2020
Zmluva č. 1453 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu esteem SR s.r.o, Brestov 8.11.2020 09.11.2020
Zmluva č. 1449 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Vetro-plus, s.r.o. Žilina 1.11.2020 02.11.2020
Zmluva č. 1452 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Anna Buhajová ABBA, Humenné 29.10.2020 30.10.2020
Zmluva o spolupráci č. 5/2020 uzatvorená podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991-Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov AGRO BARON s r. o. Humenné 28.10.2020 01.11.2020
Zmluva o spolupráci č. 1/2020 uzatvorená podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991-Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov T-CUBE s.r.o. Humenné 28.10.2020 01.11.2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 21.10.2020 22.10.2020
Zmluva č. 1445 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu FAST PLUS, spol. s r.o.Bratislava 14.10.2020 15.10.2020
Kúpna zmluva č. Z202024979_Z VSK MINERAL s.r.o. Košice 14.10.2020 15.10.2020
Kúpna zmluva č. Z202024077_Z SBL Europe, s.r.o. Praha 7.10.2020 15.10.2020
Zmluva č. 1448 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Mgr. Peter Gémeš G.M.Š Trade Lackovce 4.10.2020 05.10.2020
Zmluva č. 1444 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Najabo s.r.o. Humenné 4.10.2020 05.10.2020
Zmluva č. 1447 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Tibor Snaha SNAHA Humenné 1.10.2020 02.10.2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 362855839 Linde Gas s.r.o. Tuhovská 3 Bratislava 30.9.2020 01.10.2020
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 362855841 Linde Gas s.r.o. Tuhovská 3 Bratislava 30.9.2020 01.102020
Zmluva č. 1260/2020 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Jozef Ignác Humenné 30.9.2020 01.10.2020
Kúpna zmluva č. Z202022567_Z Solar 2009, a.s. Trnava 22.9.2020 23.09.2020
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak