Pohrebisko

pohrebisko

 
 
 
 
20140919 120547
 
 
 
Sídlo prevádzky správy pohrebiska: Dom smútku, Ulica Janka Kráľa 1. , 06601 Humenné
  
Kontaktná osoba:  Jozef Skvašik
 
 
číslo telefónu: 0902 242 192
                         057/7754679
 
 

♦     

 

 

→Uzatvorené zmlúvy a dodatky

→Pohrebisko - štatisticky 2023/2022

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak