Pohrebisko

Pohrebisko

 
 
 

Mapa cintorína

Technické služby zabezpečujú prevádzku pohrebiska. S tým sa spája správa a údržba cintorína. Ako prevádzkovateľ pohrebiska sme povinný viesť evidenciu hrobových miest. Nájom za hrobové miesta a jeho obnova sa platí na prevádzke, ktorá sa nachádza v Dome smútku v Humennom, ulica Janka Kráľa 1, Humenné. K nájmu za hrobové miesta a službám spojených s nájmom hrobového miesta je potrebné uzavrieť zmluvu s prevádzkovateľom pohrebiska. Tá je vystavená pracovníkom Technických služieb priamo pri fakturácii. Služby spojené s nájmom hrobového miesta tvoria súčasť zmluvy.
 
Kontaktná osoba : p. Bačová
číslo telefónu: 057/775 46 79, 0902 242 192 
 
 

Prevádzkový poriadok cintorína

 

 

 

Mesto Humenné ekoservis Envipak