Zmluvy

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

 

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

 

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Kúpna zmluva č. Z20191412_Z Solar 2009, a.s. Piešťanská 3 , 917 01 Trnava 22.1.2019 23.01.2019
Zmluva č. 1280 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu BRENSTAV s.r.o. Sídlo: Fidlikova 2587, 066 01 Humenné 9.1.2019 10.01.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1328 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu RAJAN s.r.o., Laborecká 15, Humenné 6.1.2019 08.01.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1297 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu MERKURY SHOP s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov 30.12.2018 01.01.2019
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1272 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Mariana Horvátová, Riečna 2108/1, Humenné 31.12.2018 01.01.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1212 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu KaT – 2 s.r.o., Osloboditeľov 1577/6, 066 01 Humenné 22.1.2019 23.01.2019
Zmluva č. 421 o množstevnom zbere,preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Mesto Humenné 2.1.2019 01.01.2019
Zmluva o zverení majetku do správy č. 49/2019 Mesto Humenné 2.1.2019 03.01.2019
Zmluva o zverení majetku do správy č. 50/2019 Mesto Humenné 2.1.2019 03.01.2019
Zmluva o zverení majetku do správy č. 51/2019 Mesto Humenné 2.1.2019 03.01.2019
Zmluva o zverení majetku do správy č. 47/2019 Mesto Humenné 2.1.2019 03.01.2019
Zmluva o zverení majetku do správy č. 48/2019 Mesto Humenné 2.1.2019 03.01.2019
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1056 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Duc Cau Than, Márii Swiatkiewicz 49, 055 52 Wólka Kosowska, PL 31.12.2018 01.01.2019
Zmluva č. 1409 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu SLOVMETAL s.r.o. Humenné 1.1.2019 02.01.2019
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z201855179_Z AVEX Slovakia, s.r.o. Suchý Jarok 5133, 066 01 Humenné 1.1.2019 01.01.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1117 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Štefan Kocúr K-P 12 Čapajevova 6, 066 01 Humenné 1.1.2019 02.01.2019
Zmluva č. 514 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Zdeněk Pruša Sídlo: Dobrianskeho 1670/25, 066 01 Humenné 1.1.2019 01.01.2019
Zmluva č. 421 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Mesto Humenné 1.1.2019 01.01.2019
Zmluva č. 290 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Dušan Stoják ml. ,Laborecká 15, 066 01 Humenné 31.12.2018 02.01.2019
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak