Zmluvy

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

 

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

 

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva o poskytovaní výhod-Magenta odmeny pre firmy Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 12.7.2021 13.07.2021
Zmluva o nájme hnuteľnej veci LEOPARD PRODUCTION, s.r.o. Bratislava 1.7.2021 02.07.2021
Zmluva č. 1469 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Zuzana Vu Xuanová Laborecká 44, 066 01 Humenné 30.6.2021 01.07.2021
Zmluva č. 1468 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Pavol Rim Májová 731/8, 068 01 Medzilaborce 24.6.2021 25.06.2021
Zmluva o prevode správy majetku č. 378/2021 Mesto Humenné-MsKS Humenné 22.6.2021 01.07.2021
Zmluva o prevode správy majetku č. 377/2021 Mesto Humenné-MsKS Humenné 22.6.2021 01.07.2021
Zmluva o prevode správy majetku č. 376/2021 Mesto Humenné-MsKS Humenné 22.6.2021 01.07.2021
Kúpna zmluva č. Z202110974_Z AUTEX s.r.o. Žilina 6.6.2021 07.06.2021
Kúpna zmluva č. Z202110972_Z Chemolak a.s. Smolenice 3.6.2021 04.06.2021
Zmluva č. 1267/2021 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu LQK SK s.r.o. Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto 3.6.2021 04.06.2021
Dodatok č. 2 k zmluve č. 838 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Ocilka Marián 066 01 Humenné 31.5.2021 01.06.2021
Dodatok č. 3 k zmluve č. 1406 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu MONTTER s.r.o., Fidlikova 2598, 066 01 Humenné 30.5.2021 31.05.2021
Zmluva o zverení majetku do správy č. 305/2021 Mesto Humenné 24.5.2021 25.05.2021
Dodatok č. 4 k zmluve č. 820 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Thuong Vo Thi 1 Humenné 2.5.2021 03.05.2021
Zmluva č. 219/2021 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Lenka Derďaková Kamienka 2.5.2021 03.05.2021
Zmluva o zverení majetku do správy č. 164/2021 Mesto Humenné 25.4.2021 26.04.2021
Zmluva o zverení majetku do správy č. 227/2021 Mesto Humenné 25.4.2021 26.04.2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1431 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Tomáš Mihaľko Brekov 21.4.2021 22.04.2021
Kúpna zmluva č. Z20217040_Z WINKLER, s.r.o. Michalovce 20.4.2021 30.06.2021
Kúpna zmluva č. Z20217041_Z T a M trans spedition, s.r.o. Šarovce 19.4.2021 26.04.2021
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak