Zmluvy

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

 

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

 

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva o preverení GemerAudit, spol. s.r.o. Rožňava 2.2.2021 03.02.2021
Dodatok č. 2 k zmluve č. 75 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Jarmila Gnipová Belá nad Cirochou 31.1.2021 01.02.2021
Dodatok č. 2 k zmluve č. 726 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu MEHANNA s.r.o. Humenné 31.1.2021 01.02.2021
Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve č. Z59130010 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov EBA, s.r.o. Bratislava 31.1.2021 01.02.2021
Zmluva o poskytovaní služieb PosAm, spol. s.r.o. Bratislava 27.1.2021 28.01.2021
Zmluva o zverení majetku so správy č. 1101/2020 Mesto Humenné 21.1.2021 22.01.2021
Kúpna zmluva č. Z202034304_Z T a M trans spedition, s.r.o. Šarovce 5.1.2021 07.01.2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1400 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Zuzana Guzejová, Humenné 1.1.2021 02.01.2021
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1370 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Woodsup s.r.o. Chorvátsky Grob 1.1.2021 02.01.2021
Zmluva č. 744/2020 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Peter Kislan, Humenné 1.1.2021 02.01.2021
Dodatok č. 4 k zmluve č. 675 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a Ladislav Gajdoš – LGR, SNP 2999/47, Humenné Ladislav Gajdoš - LGR , SNP 2999/47, 066 01 Humenné 1.1.2021 02.01.2021
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1397 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Ocilka Marián Sídlo: Gaštanová 1919/106, 066 01 Humenné 1.1.2021 02.01.2021
Zmluva č. 201/2020 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu KOBROT s.r.o. Humenné 1.1.2021 02.01.2021
Dodatok č. 5 k zmluve č. 367 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu TRIADA Humenné s.r.o 31.12.2020 01.01.2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202033996_ AVEX Slovakia, s. r. o. Humenné 31.12.2020 01.01.2021
Zmluva o odbere a likvidácií biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č. 1/BRO/2020 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 16.12.2020 01.01.2021
Dodatok č. 4 k zmluve č. 1063 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a CHETRA SK s.r.o., Hencovce CHETRA SK s.r.o. Hencovce 30.11.2020 01.12.2020
Zmluva č. 1456 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu IKAS GROUP s.r.o. Humenné 30.11.2020 01.12.2020
Zmluva č. 1455 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Martina Nemcová, Humenné 30.11.2020 01.12.2020
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 20-000080982P02014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 29.11.2020 01.12.2020
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak