Zmluvy

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

 

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

 

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o združenej dodávke elektrickej energie č. 202027735_Z Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 21.12.2021 22.12.2021
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202124620_Z AVEX Slovakia, s.r.o. Humenné 10.12.2021 11.12.2021
Zmluva č. 1480 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Michaela Gažiová Kamenica nad Cirochou 5.12.2021 06.12.2021
Zmluva na údržbu cesty I.triedy . I/74A Správa a údržba ciest Prešovského samostatného kraja Prešov 29.11.2021 30.11.2021
Kúpna Zmluva uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka BERA s.r.o. Močenok 25.11.2021 26.11.2021
Zmluva o spolupráci č. 1/2021 AGRO BARON s.r.o. Hmenné 16.11.2021 17.11.2021
Kúpna zmluva č.Z202121637_Z ADVANCE OIL s.r.o. Žilina 10.11.2021 18.11.2021
Dodatok č. 3 k zmluve č. 1351 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu ARIMEX BRATISLAV, spol. s.r.o. 8.11.2021 09.11.2021
Dodatky k Zmluvám o poskytovaní verejných služieb-mobilný internet Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 2.11.2021 03.11.2021
Kúpna zmluva č. Z202121572_Z MAT-obaly, s.r.o. Prievidza 29.10.2021 03.11.2021
ZMLUVA O DIELO EDPS s.r.o., Sukennicka 19, 900 01 Modra 25.10.2021 26.10.2021
Kúpna zmluva č. Z202119357_Z VSK MINERAL s.r.o. Košice 10.10.2021 11.10.2021
Kúpna zmluva č. Z202119355_Z TOBIX s.r.o. Ladomirová 10.10.2021 11.10.2021
Zmluva č. 1476 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu 06601 Humenné brgr.sk s.r.o. Humenné 30.9.2021 01.10.2021
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1307 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu BUDZÁK s.r.o., Humenné 30.9.2021 01.10.2021
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1366 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Riviera Humenné s.r.o. Humenné 30.9.2021 01.10.2021
Kúpna zmluva č. Z2021118266_Z T a M trans spedition, s.r.o. Šarovce 13.9.2021 14.09.2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 3.9.2021 04.092021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 363149505 Linde Gas s.r.o. Tuhovská 3 Bratislava 31.8.2021 01.09.2021
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 363149503 Linde Gas s.r.o. Tuhovská 3 Bratislava 1.9.2021 01.09.2021
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak