Pohrebisko

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:      

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č.05/2022 o nájme hrobového miesta Adriana Gladysová 25.1.2022 26.01.2022
Zmluva č.04/2022 o nájme hrobového miesta Slavomíra Čopáková 24.1.2022 25.01.2022
Zmluva č.02/2022 o nájme hrobového miesta Andrej Burík 23.1.2022 25.01.2022
Zmluva č.03/2022 o nájme hrobového miesta Anna Legdanová 23.1.2022 25.01.2022
Zmluva č.01/2022 o nájme hrobového miesta Marcel Trybula 20.1.2022 21.01.2022
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.12.2021-31.12.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 10.1.2022
Zmluva č.122/2021 o nájme hrobového miesta Terézia Dobranská 22.12.2021 23.12.2021
Zmluva č.121/2021 o nájme hrobového miesta Alena Rohunová 21.12.2021 22.12.2021
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.11.2021-30.11.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 9.12.2021
Zmluva č.120/2021 o nájme hrobového miesta Milan Pitner 9.12.2021 10.12.2021
Zmluva č.119/2021 o nájme hrobového miesta Alena Ivanová 8.12.2021 09.12.2021
Zmluva č.118/2021 o nájme hrobového miesta Helena Sabolová 5.12.2021 06.12.2021
Zmluva č. 116/2021 o nájme hrobového miesta Jozef Hobľák 1.12.2021 02.12.2021
Zmluva č.117/2021 o nájme hrobového miesta Ján Barienčík 1.12.2021 02.12.2021
Zmluva č. 115/2021 o nájme hrobového miesta Elemér Galamb 29.11.2021 30.11.2021
Zmluva č. 113/2021 o nájme hrobového miesta Jozef Augustín 25.11.2021 26.11.2021
Zmluva č. 114/2021 o nájme hrobového miesta Petra Dolobáčová 25.11.2021 26.11.2021
Zmluva č. 111/2021 o nájme hrobového miesta Renáta Baníková 22.11.2021 23.11.2021
Zmluva č. 112/2021 o nájme hrobového miesta Viera Becová 22.11.2021 23.11.2021
Zmluva č. 109/2021 o nájme hrobového miesta Jana Jevičová 21.11.2021 22.11.2021
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak