Pohrebisko

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:      

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č. 55/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Peter Hariš 6.5.2021 07.05.2021
Zmluva č. 56/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ing Milanna Kopčová 6.5.2021 07.05.2021
Zmluva č. 52/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Erika Zelmanovičová 4.5.2021 05.05.2021
Zmluva č. 51/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Dadejová 3.5.2021 04.05.2021
Zmluva č. 50/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Štefánia Bonková 29.4.2021 30.04.2021
Zmluva č. 47/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Magdaléna Spodníková 27.4.2021 28.04.2021
Zmluva č. 48/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Violeta Legdanová 27.4.2021 28.04.2021
Zmluva č. 49/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Valéria Miková 27.4.2021 28.04.2021
Zmluva č. 43/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Veronika Trinhová 25.4.2021 26.04.2021
Zmluva č. 44/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jaroslav Pavlenko 25.4.2021 26.04.2021
Zmluva č. 45/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jaroslav Pavlenko 25.4.2021 26.04.2021
Zmluva č. 46/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jaroslav Pavlenko 25.4.2021 26.04.2021
Zmluva č. 41/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Milan Stretavský 21.4.2021 22.04.2021
Zmluva č. 40/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Viliam Ruman 15.4.2021 16.04.2021
Zmluva č. 39/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Milan Nevolník 14.4.2021 15.04.2021
Zmluva č. 37/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Beáta Ziburová 11.4.2021 12.04.2021
Zmluva č. 38/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Beáta Ziburová 11.4.2021 12.04.2021
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.03.2021-31.03.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 10.4.2021
Zmluva č. 34/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Turoková 8.4.2021 09.04.2021
Zmluva č. 35/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Turoková 8.4.2021 09.04.2021
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak