Pohrebisko

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:      

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č. 110/2021 o nájme hrobového miesta Renáta Baníková 21.11.2021 22.11.2021
Zmluva č. 107/2021 o nájme hrobového miesta Lenka Koleniková 18.11.2021 19.11.2021
Zmluva č. 108/2021 o nájme hrobového miesta Iveta Sisáková 18.11.2021 19.11.2021
Zmluva č. 105/2021 o nájme hrobového miesta Mária Krempaská 17.11.2021 18.11.2021
Zmluva č. 106/2021 o nájme hrobového miesta Mária Kirešová 17.11.2021 18.11.2021
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.10.2021-31.10.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 9.11.2021
Zmluva č. 104/2021 o nájme hrobového miesta František Hužička 7.11.2021 08.11.2021
Zmluva č. 101/2021 o nájme hrobového miesta Michal Vass 4.11.2021 05.11.2021
Zmluva č. 102/2021 o nájme hrobového miesta Pavel Vass 4.11.2021 05.11.2021
Zmluva č. 103/2021 o nájme hrobového miesta Lucia Mňahunčáková 4.11.2021 05.11.2021
Zmluva č. 100/2021 o nájme hrobového miesta Erik Berilla 1.11.2021 02.11.2021
Zmluva č. 98/2021 o nájme hrobového miesta Oľga Záhorcová 28.10.2021 29.10.2021
Zmluva č. 99/2021 o nájme hrobového miesta Lenka Koribaničová 28.10.2021 29.10.2021
Zmluva č. 97/2021 o nájme hrobového miesta Jana Gajdošová 25.10.2021 26.10.2021
Zmluva č. 96/2021 o nájme hrobového miesta Eva Vančíková 24.10.2021 25.10.2021
Zmluva č. 95/2021 o nájme hrobového miesta Marián Bene 10.10.2021 11.10.2021
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.09.2021-30.09.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 8.10.2021
Zmluva č. 94/2021 o nájme hrobového miesta František Ontkoc 6.10.2021 07.10.2021
Zmluva č. 93/2021 o nájme hrobového miesta Zuzana Mažeriková 3.10.2021 04.10.2021
Zmluva č. 91/2021 o nájme hrobového miesta Mária Minová 28.9.2021 29.09.2021
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak