Pohrebisko

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:      

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č. 74/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Natália Blašková 10.9.2020 11.09.2020
Zmluva č. 73/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mudr. Lucia Potocká 10.9.2020 11.09.2020
Zmluva č. 72/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Margita Farbaniecová 9.9.2020 10.09.2030
Zmluva č. 71/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Zuzana Barnová 3.9.2020 04.09.2020
Zmluva č. 70/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Vladimír Behún 1.9.2020 02.09.2020
Zmluva č. 69/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Michaela Geročová 1.9.2020 02.09.2030
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.08.2020-31.08.2020 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 31.8.2020 31.08.2020
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2011/83 zo dňa 30.08.1990 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jana Leškovačová 29.8.2020 30.08.2020
Zmluva č. 68/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Michal Marčák 23.8.2020 24.08.2020
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2182/08/10 Anton Tongel 17.8.2020 18.08.2020
Zmluva č. 67/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Rozália Remešníková 16.8.2020 17.08.2020
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.07.2020-31.07.2020 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 11.8.2020 10.08.2020
Zmluva č. 66/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Milan Struňak 10.8.2020 11.08.2020
Zmluva č. 65/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mudr. Fedor Šandor 9.8.2020 10.08.2020
Zmluva č. 973/05/700 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Andrej Ričalka 5.8.2020 06.08.2020
Zmluva č. 64/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Pavol Lukacko 4.8.2020 05.08.2020
Zmluva č. 63/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 František Hrubovský 2.8.2020 03.08.2020
Zmluva č. 62/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Peter Čišovský 27.7.2020 28.07.2020
Zmluva č. 61/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Bibiana Šavelová 26.7.2020 27.07.2020
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 6291/07/00 zo dňa 27.07.2000 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Vasiľová 26.7.2020 27.07.2020
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak