Pohrebisko

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:      

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č. 91/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Emília Hrinová 15.12.2020 16.12.2020
Zmluva č. 90/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ľudmila Kaššayová 14.12.2020 15.12.2020
Zmluva č. 89/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Igor Serbák 13.12.2020 14.12.2020
Zmluva č. 88/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Peter Fečko 9.12.2020 10.12.2020
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.11.2020-30.11.2020 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 8.12.2020
Zmluva č. 87/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Peter Kailing 23.11.2020 24.11.2020
Zmluva č. 86/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Marián Babin 22.11.2020 23.11.2020
Zmluva č. 85/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mudr Marek Basoš 19.11.2020 20.11.2020
Zmluva č. 84/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Alena Babinová 5.11.2020 06.11.2020
Zmluva č. 83/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Božena Nováková 5.11.2020 06.11.2020
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.10.2020-31.10.2020 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 5.11.2020
Zmluva č. 82/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Pavol Vaščák 3.11.2020 04.11.2020
Zmluva č. 81/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ján Kožák 1.11.2020 02.11.2020
Zmluva č. 80/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Martin Gaško 19.10.2020 20.10.2020
Zmluva č. 78/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Ján Matiščák 6.10.2020 07.10.2020
Zmluva č. 77/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Michal Revťák 6.10.2020 07.10.2020
Zmluva č. 76/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anton Haburčák 5.10.2020 06.10.2020
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.09.2020-30.09.2020 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 5.10.2020
Dodatok č. 3/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 0609/10/06 zo dňa 05.01.1977 uzatvorenej v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jířina Horňáková 3.10.2020 02.10.2020
Zmluva č. 75/2020 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Erika Ľaľušová 22.9.2020 23.09.2020
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak