Pohrebisko

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:      

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č. 73/2021 o nájme hrobového miesta Viera Šimurdová 1.7.2021 02.07.2021
Zmluva č. 72/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Iveta Jalčová 29.6.2021 30.06.2021
Zmluva č. 71/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Andrej Pindroch 23.6.2021 24.06.2021
Zmluva č. 70/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Marián Babin 20.6.2021 21.06.2021
Zmluva č. 69/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Fejová 16.6.2021 17.06.2021
Zmluva č. 68/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Helena Zubová 13.6.2021 14.06.2021
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.05.2021-31.05.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 10.6.2021
Zmluva č. 65/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Magdaléna Demková 9.6.2021 10.06.2021
Zmluva č. 66/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Bernardína Butalová 9.6.2021 10.06.2021
Zmluva č. 67/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Alexander Lučkanič 9.6.2021 10.06.2021
Zmluva č. 64/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Michal Huda 8.6.2021 09.06.2021
Zmluva č. 61/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Alena Gašpárová 3.6.2021 04.06.2021
Zmluva č. 62/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Jaroslava Kačurová 3.6.2021 04.06.2021
Zmluva č. 63/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Mária Leščíková 3.6.2021 04.06.2021
Zmluva č. 60/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Anna Hužičková 2.6.2021 03.06.2021
Zmluva č. 59/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Margita Trybulová 1.6.2021 02.06.2021
Zmluva č. 58/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Michaela Sluková 13.5.2021 14.05.2021
Dodatky o prenájme hrobového miesta a služieb uzatvorené od 01.04.2021-30.04.2021 k zmluvám uzatvoreným v zmysle ustanovení zákona č. 470/2005 O pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 10.5.2021
Zmluva č. 57/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Andrej Majkovič 9.5.2021 10.05.2031
Zmluva č. 54/2021 o nájme hrobového miesta uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve a Občianskeho zákonníka §663 až 684 Patrik Goroľ 6.5.2021 07.05.2021
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak