Pohrebisko

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:      

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva č. 3/2019 o nájme hrobového miesta Miluša Dydňanská 13.1.2019 14.01.2019
Dodatok č. 2/2018 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1785/06/09 zo dňa 11.01.1989 Kamil Szabo 10.1.2019 11.01.2019
Zmluva č. 2/2019 o nájme hrobového miesta Milan Minčič 7.1.2019 08.01.2019
Zmluva č. 1/2019 o nájme hrobového miesta Božena Labiková 6.1.2019 07.01.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/491 zo dňa 02.01.2001 Marián Suchar 1.1.2019 02.01.2019
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 2010/13 Ľudmila Hirjaková 31.12.2018 01.01.2019
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1570/12/08 zo dňa 03.12.2008 Margita Koribaničová 2.12.2018 03.12.2018
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 11/1998 zo dňa 19.11.1998 Mária Nevoľniková 17.11.2018 18.11.2018
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1470/10/08 zo dňa 09.10.2008 Alžbeta Onderková 9.10.2018 08.10.2018
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 973/05/937 zo dňa 31.08.1998 Veromika Peťová 30.8.2018 31.08.2018
Dodatok č. 2/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 1422/08/08 zo dňa 14.08.1978 Martin Bressler 13.7.2018 14.08.2018
Dodatok č. 1/2019 o prenájme hrobového miesta a služieb k zmluve č. 5675/05/98 zo dňa 29.05.1998 Andrej Lopata 28.5.2018 29.05.2018
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak