Dávame do pozornosti plagát, ktorý jednoduchou grafikou vysvetľuje, ktoré obaly je potrebné naďalej poriadne stláčať a triediť tradičným spôsobom a ktoré je treba neporušené vrátiť späť do ktorejkoľvek predajne...
Technické služby mesta Humenné

V Ý Z V A Vyzývame nájomníkov bytov (domových dôverníkov, predsedov SVB): Námestie slobody 27/12, Humenné Námestie slobody 27/14, Humenné Námestie slobody 27/16, Humenné SNP 2999/45,...
Technické služby mesta Humenné

Oznamujeme predsedom SVB, domovníkom a dôverníkom, ktorým neboli odovzdané košíky a kompostovateľné sáčky na povinný zber kuchynského odpadu, aby si predmetné položky prišli prevziať osobne do...
Technické služby mesta Humenné

Zber a separovaný odpad

Mesto Humenné logo kosit Envipak