V roku 2023 bolo v Humennom na cintoríne 228 pohrebov. Do hrobu bolo pochovaných 176 ľudí, 52 urien a 0 potratených ľudských plodov. Celkový počet zomrelých 10808. Voľných miest  - v kolumbáriu 53 voľných...
Pohrebisko

Kultúra pitia kávy sa mení Spotreba kávy na Slovensku v ostatných rokoch narastá. Podľa údajov zo Štatistického úradu sme v roku 2021 skonzumovali v priemere 2,8 kilogramu kávy na osobu, čo je...
Zber a separovaný odpad

              
Zber a separovaný odpad

Práve počas vianočného obdobia sa pripravujú v našich domácnostiach rôzne dobroty, ku ktorým neodmysliteľne patrí aj príprava pokrmov na kuchynskom oleji, prípadne inom jedlom tuku. A preto je dôležité...
Zber a separovaný odpad

Mesto Humenné logo kosit Envipak