Zber a separovaný odpad

POZOR, NOVINKA!!!   Prevezmeme od Vás odpad z dreva  Z A D A R M O. V našom zariadení na ulici Sninská  27/ 1018 prevezmeme  nasledujúce druhy odpadov: drevo, drevené parkety, drevený nábytok aj v celku, obaly z...
Zber a separovaný odpad

Riešme spolu problém pohodených odpadkov a začnime sa správať zodpovedne k životnému prostrediu. Akcia sa koná v spolupráci s Mestom Humenné a Envi-Pak za účasti Technických služieb mesta Humenné.
Technické služby mesta Humenné

Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z.z). Je založený na   u v e d o m e l e j   č i n n o s t i   o b č a n o v,  ktorí primárne...
Zber a separovaný odpad

Mesto Humenné logo kosit Envipak