Zber a separovaný odpad

 
Zber a separovaný odpad

  Žiadame Vás vrecia vyložiť vo vyznačený deň v čase od 6.00-7.00 hod. ku KUKA nádobe/rodinné domy/ Kontakt: +421 903 272 406 057/7754356
Zber a separovaný odpad

Technické služby mesta Humenné prevádzkujú a spravujú na území mesta Humenné päť parkovísk.   Zoznam parkovísk s organizovanou prevádzkou v správe Technických služieb mesta Humenné: 1....
Technické služby mesta Humenné

Mesto Humenné logo kosit Envipak