Zber a separovaný odpad

Exkurzia Separačného dvora

Dňa 18.4. 2024 si prevádzku Separačného dvora boli pozrieť ženy z Občianskeho združenia Ženy a tradície a deti zo ZŠ Kudlovská. Previedli sme ich separačnou linkou a priblížili činnosť hygienizačného kontajnera ktorý  slúži na hygienizáciu biologicky rozložiteľného odpadu, vrátane kuchynského a reštauračného odpadu, kalu a pod ...

Exkurziou ich sprevádzali PhDr. Dagmar Krajníková a Jozef Savary.Občianské združenieZŠ Kudlovska

Mesto Humenné logo kosit Envipak