Separačný dvor od 06.03.2024 bude z technických príčin ZATVORENÝ: každú nedeľu a vo sviatky    29.03.2024, 01.04.2024,                              ...
Technické služby mesta Humenné

     S blížiacim sa sviatkom svätého Valentina, vedenie Technických služieb mesta Humenné pristúpilo k osadeniu novej dopravnej značky pred vstupom na Valaškovský most. Značka nabáda k zvýšenej...
Technické služby mesta Humenné

Začiatok zimnej údržby miestnych komunikácií je stanovený  na 1. novembra a koniec na 31. marca príslušného roka. Cieľom je zmierňovať dopady nepriaznivých poveternostných podmienok na zjazdnosť a schodnosť...
Technické služby mesta Humenné

V roku 2023 bolo v Humennom na cintoríne 228 pohrebov. Do hrobu bolo pochovaných 176 ľudí, 52 urien a 0 potratených ľudských plodov. Celkový počet zomrelých 10808. Voľných miest  - v kolumbáriu 53 voľných...
Pohrebisko

Mesto Humenné logo kosit Envipak