Zber a separovaný odpad

Autor: Ing. Milan Kuruc
Technické služby mesta Humenné

Začiatok zimnej údržby miestnych komunikácií je stanovený  na 1. novembra a koniec na 31. marca príslušného roka. Zjazdnosť na štátnych cestách I. triedy zabezpečuje SSC Košice, na cestách II. a III....
Technické služby mesta Humenné

Technické služby mesta Humenné rozmiestnili 27. októbra 2022 68 ks zberných nádob čiernej farby s oranžovým vekom  s objemom 240 litrov, na ukladanie separovaného odpadu – použitých jedlých olejov a tukov z...
Technické služby mesta Humenné

Mesto Humenné logo kosit Envipak