Zber a separovaný odpad

Obnova smetných košov, dodanie a výmena košov na psie exkrementy

Obnova  smetných  košov  na  pešej  zóne  v  spolupráci  s  pracovníkmi  na  aktivačný  príspevok  MsÚ 
pod vedením  p. Zaťkovej  a  koordinátorky :

obnova košov námestie

 

Výmena  košov  na  psie  exkrementy  na pešej zóne:

ppsie námestie

 

Dodanie košov na psie exkrementy na ul. Košická - parkovisko pri rodinných domoch:

ul Kosicka

Mesto Humenné logo kosit Envipak