Pohrebisko

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých 2021

Od 31.10.2021 do 2.11.2021 bude miestne pohrebisko otvorené v čase od 7.00 do 22.00 hod.

 

Postup Technických služieb mesta Humenné k zabezpečeniu Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých na pohrebisku na ulici Janka Kráľa v Humennom v roku 2021

 

Pre nerušený priebeh spomienkového aktu prijímajú Technické služby mesta Humenné nasledovné opatrenia :

* do 30.10.2021 zabezpečia  odpratanie  starých vencov z priestorov mimo hrobov,

mobilné sociálne zariadenie na pohrebisku budú prevádzkované v čase od 8,00 do 20,00 h.

* od 31.10.2021 do 2.11.2021 bude  do 22.00 hod. osvetlené celé pohrebisko, cesty, chodníky a schody,

* ozvučenie clivou hudbou pre zabezpečenie dôstojného priebehu spomienkového aktu bude od 31.10.2021 do 02.11.2021 v čase od 8.00  do 18.00 hod.,

 * pitná voda, resp. výpustné ventily budú k dispozícii na určených miestach (jestvujúce hydranty). V prípade nulových a mínusových teplôt bude pitná voda odstavená,

* pre zabezpečenie poriadku a čistoty na pohrebisku, ako aj na zamedzenie krádeže vytvorí mestská polícia kontrolné obhliadky, ktoré budú mať služby na pohrebisku v dňoch od 30.10.2021 do 2.11.2021 v čase od 7.00  do 22.00 hod.,

V prípade potreby kontaktujte: Mestskú políciu 057/775 21 01 alebo 159

 

Prevádzkové hodiny kancelárie správy pohrebiska v Dome smútku v dňoch od 31.10.2021 do 2.11.2021

31.10.2021 (nedeľa)           07.00  - 17.00 hod.

1.11.2021 (pondelok)         07.00  - 18.00 hod.

2.11.2021 (utorok)              07.00 - 18.00 hod.

 

Zodpovedný pracovník : p. Skvašík tel. +421 902 242 192, alebo kontakty

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         Ing. Milan KURUC                                                                                                                                                                                                                                      riaditeľ TS mesta Humenné

  

"Dajme prednosť kráse živých a sušených kvetov na hroboch naších najbližších"

Mesto Humenné logo kosit Envipak