Zber a separovaný odpad

ŠETRÍME PRÍRODNÉ ZDROJE

Letecká preprava patrí k najväčším producentom COvôbec.  Čo keby sme si ale mohli ponechať komfort z lietania a zároveň znížili svoju uhlíkovú stopu?

A všetko začína u nás v kuchyniach, takže každý z nás môže jednoducho priložiť ruku k dielu.

Prečo nevylievať tuky a oleje do drezu, záchodu alebo iných odtokov vo vašej domácnosti?  

Ako je možné, že recykláciou olejov a tukov šetríme prírodné zdroje?

 

Triedenie oleja je cesta - vďaka jeho recyklácii a opätovného použitiu sa vyprodukuje menej CO2, než keby sme lietali na fosílne palivá a použitý oleje a tuky sa len neužitočne rozkladali.

Už vieme, že použitý olej môže byť znova prospešný, namiesto znečisťovania svojho okolia. Použitý olej sa vyčistí a využije ďalej, čím znižujeme potrebu pestovania olejnín na priemyselné účely a šetríme tak zdroje, ktoré by sa na ich produkciu využili.

Niekedy sa môže stať, že má ten výborný vývar, ktorý sme hodiny varili, naozaj veľkú vrstvu tuku. Čo s tým? Je to jednoduché! Tuk zozbierajte a vytrieďte spoločne s ostatnými olejmi a tukmi do PET fľaše. 

 

Má to zmysel – trieďte s nami. 

Je veľa dôvodov, prečo triediť jedlé oleje a tuky.

Všetky ale majú jeden rovnaký cieľ - znížiť znečistenie a pomôcť našej prírode, aby bola stále krásna a zdravá.

Ako to môžeme spoločne docieliť? Jednoducho sa môžeme zapojiť do triedenia jedlých olejova tukov, tie potom doputujú tam, kde budú znova prospešné

Ako na to?

Jednoduchú cestu na triedenie jedlých olejov a tukov nájdeme vo videu.:  https://www.triedimolej.sk/wp-content/uploads/video-sk/ako-triedit.mp4

Mesto Humenné logo kosit Envipak