Zber a separovaný odpad

Ako správne triediť obaly od kávy

Kultúra pitia kávy sa mení

Spotreba kávy na Slovensku v ostatných rokoch narastá. Podľa údajov zo Štatistického úradu sme v roku 2021 skonzumovali v priemere 2,8 kilogramu kávy na osobu, čo je o 8 % viac ako v roku 2020. Denne pijú kávu tri štvrtiny Slovákov a Sloveniek, pričom viac ako polovica ľudí vypije za deň dve až tri šálky. Len 10 % ľudí pije „čistú“ kávu bez akéhokoľvek pridania mlieka alebo cukru.

Obaly od kávy sú najčastejšie vyrobené z kombinácie viacerých materiálov

Ako pri ostatných potravinách, tak aj pri konzumácii kávy vzniká odpad – či už zo samotných zvyškov kávy alebo obalov, do ktorých je káva balená. Ak sa tieto obaly nesprávne vytriedia, končia na skládkach, a tým prispievajú k znečisteniu životného prostredia.

„Vzhľadom na rastúcu spotrebu kávy na celom svete je dôležité, aby sme si uvedomili vplyv, ktorý má táto konzumácia na životné prostredie, a aktívne prispeli k jeho ochrane. Triedenie obalov od kávy je jednoduchým a účinným spôsobom, ako každý z nás môže prispieť k udržateľnej budúcnosti a ochrane našej planéty,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie OZV ENVI - PAK.

Pred vytriedením obalov od kávy je dôležité vedieť, z akých materiálov sú tieto obaly vyrobené. Obaly od kávy môžu byť rôzne: od plastu cez kov/hliník až po sklo alebo papier. Najčastejšie to však býva kombinácia viacerých materiálov. Aj pri týchto obaloch platí, že čo sa dá od seba oddeliť, treba oddeliť – napríklad viečko alebo nálepku. Vrchnák tiež treba vytriediť oddelene.

Najjednoduchšie je  si pred vytriedením takýchto obalov pozorne pozreť recyklačné symboly uvedené na obale a pri triedení sa riadiť primárne nimi.

Mesto Humenné logo kosit Envipak