Odvoz odpadu_TKO

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ MESTA HUMENNÉ číslo 186/2022 2.1.2023
VZD 154/2019 11.2.2020
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak