Výročná správa o činnosti príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Humenné

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Výročná správa o činnosti príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Humenné 2019 6.8.2020
Záverečný účet 2019 22.5.2020
Príloha k Výročnej správe o činnosti príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Humenné 2018_VZaS 3.9.2019
Príloha k Výročnej správe o činnosti príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Humenné 2018_súvaha 3.9.2019
Výročná správa o činnosti príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Humenné 2018 3.9.2019
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak