Rozpočet TS

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2022-2024 _tabuľková časť 18.12.2023
Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2022-2024 _textová časť 18.12.2023
Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2024-2026 _textová časť časť 27.11.2023
Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2024-2026 _tabuľková časť 24.11.2023
Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2023-2025 _textová časť 29.11.2022
Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2023-2025 _tabuľková časť 29.11.2022
Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2022-2024 _textová časť 25.11.2021
RozpočetTechnických služieb mesta Humenné na roky 2022-2024 _tabuľková časť 25.11.2021
Rozpis nákladov Technických služieb mesta Humenné za rok 2020 26.5.2021
Vyhodnotenie rozpočtu TS_HE 2020_tabuľková časť 26.5.2021
vyhodnotenie rozpočtu TS_HE 2020_textová časť 26.5.2021
Rozpočet 2021-2023_tabuľková časť 16.12.2020
Rozpočet 2021-2023_textová časť 16.12.2020
Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2023-2025 _tabuľková časť 30.11.2020
Vyhodnotenie _NaV _2019_PČ 22.5.2020
Vyhodnotenie _NaV _2019 22.5.2020
Rozpočet 2020-2022_tabuľková časť 27.11.2019
Rozpočet 2020-2022_textová časť 27.11.2019
Rozpočet TS mesta Humenné 2019-2021_tabuľková čas 8.3.2019
Rozpočet TS mesta Humenné 2019-2021_textová časť 8.3.2019
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak