Zber a separovaný odpad

Harmonogram zberu separovaného odpadu v roku 2024-rodinné domy

  harmonogramSZ24RO

 

 

harmoSO24RD

 

 

 

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak