Technické služby mesta Humenné

Oznámenie o zmene vývozu komunálneho a kuchynského odpadu

"Zmena vývozu KUKA nádob z IBV zo švrtka 6.4.2023 - na stredu 5.4.2023 z dôvodu sviatku v piatok 7.4.2023 a vývozu kuchynského odpadu zo sídlisk."

Mesto Humenné logo kosit Envipak