Zber a separovaný odpad

Harmonogram zberu separovaného odpadu v roku 2023

harmoSO23RO21

 

 

 

 

harmoSO23RO

 

 

 

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak