Technické služby mesta Humenné

ZÁLOHUJME, ALE NEZABÚDAJME TRIEDIŤ!

Dávame do pozornosti plagát, ktorý jednoduchou grafikou vysvetľuje, ktoré obaly je potrebné naďalej poriadne stláčať a triediť tradičným spôsobom a ktoré je treba neporušené vrátiť späť do ktorejkoľvek predajne zapojenej do zálohového systému.  

zalohujme-ale-nezabudajme-triedit.jpg

.

 

Ak správne triedime, svet je krajší!

 

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
pomoze ti triedime.jpg
  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
  • Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu.

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak