Technické služby mesta Humenné

Doručovanie košíkov a kompostovateľných sáčkov -OZNAM

Oznamujeme predsedom SVB, domovníkom a dôverníkom, ktorým neboli odovzdané košíky a kompostovateľné sáčky na povinný zber kuchynského odpadu, aby si predmetné položky prišli prevziať osobne do areálu Technických služieb mesta Humenné na Sninskej ulici 27 v pracovných dňoch od 6,00-14,00 hod.

Telefónne kontakty – 057/775 43 56, 0903 272 406, 0911 562 920

Mesto Humenné logo kosit Envipak