Zber a separovaný odpad

Harmonogram zberu separovaného odpadu na rok 2021

harmonogram zberu separovaného odpadu 2021m

ako naložiť s kuchynským odpadom v rodinných domoc od 01.01.2021

 

Žiadame Vás vrecia vyložiť vo vyznačený deň v čase od 6.00-7.00 hod. ku KUKA nádobe/rodinné domy/

Kontakt:

+421 903 272 406

057/7754356

Mesto Humenné logo kosit Envipak