Zber a separovaný odpad

Ako počas sviatkov vytvoriť čo najmenej odpadu

vianočný plagát 1

Mesto Humenné logo kosit Envipak