Zber a separovaný odpad

Zber odpadu z dreva

POZOR, NOVINKA!!!   Prevezmeme od Vás odpad z dreva  Z A D A R M O.

V našom zariadení na ulici Sninská  27/ 1018 prevezmeme  nasledujúce druhy odpadov: drevo, drevené parkety, drevený nábytok aj v celku, obaly z dreva, odpadová kôra a korok, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo a to každý deň v týždni v čase od 06.00 hod. do 19,00 hod..

Ak máte otázku, volajte: 0903 272 415; 0911 562 920 ; 057 775 4356

Odpad musí spĺňať  kvalitatívne požiadavky: 

Palety a obalový materiál I. kategórie:

použité palety, drevené obaly, debny, ktoré nesmú byť ošetrené alebo zničené chemickými látkami nebezpečnými pre životné prostredie. Tento materiál nesmie obsahovať papier, plasty a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť použité vo výrobe drevotrieskových dosák. Železo je povolené iba ako spojovací materiál (klince, vruty, žiadne masívne železné spoje) a nesmie presiahnuť 1% objemu materiálu.

 

Drevený materiál doskový I. kategórie:

Surová, laminovaná alebo dyhovaná drevotrieska, MDF dosky, OSB dosky. Tento materiál nesmie obsahovať kamene, hlinu, prach, papier, plasty a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť použité vo výrobe drevotrieskových dosák. Železo je povolené iba ako spojovací materiál (klince, vruty, žiadne masívne železné spoje) a nesmie presiahnuť 1% objemu materiálu.

Drevený materiál stavebný I. kategórie:

Stavebné drevo, nábytok, vojenské debničky. Tento materiál nesmie obsahovať nábytkové kovanie, kamene, hlinu, prach, ďalej papier, plasty a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť použité vo výrobe drevotrieskových dosák. Železo je povolené iba ako spojovací materiál (klince, vruty, žiadne masívne železné spoje) a nesmie presiahnuť 1% objemu materiálu.

 

Drevený materiál II. kategórie:

Demoličné drevo, nábytok, drevený odpad zo skládok a zberných dvorov. Tento materiál môže čiastočne obsahovať nábytkové kovanie, kovové zámky, lepenku, stavebnú suť, plasty. Všetky uvedené prímesy nesmú presiahnuť 5% celkového objemu.

Maximálna veľkosť masívnych kovových predmetov je povolená do 5 cm, maximálna váha jednotlivých kovových prímesí je povolená do 400 g

 

Okná a okenné rámy:

Okná a okenné rámy. Tento materiál môže čiastočne obsahovať kovanie, tesniacu gumu, hliník. Maxcimálna veľkosť kovových predmetov je povolená do 5 cm a nesmie presiahnuť 5% celkového objemu.

 

DREVENÝ ODPAD – požiadavky na kvalitu

ÁNO

Palety, aj polámané

Debny, bedničky

Odrezky z dreva, zo stolárskej výroby

Nábytok z dreva, z drevotriesky

OSB dosky, MDF dosky,

Stavebné drevo, hranoly, drevo z demolícií

Preglejka,

Laminátové podlahy

Okenné rámy bez skla, tesniacej gumy, hliníkovej lišty, bez žalúzií

Dvere – ideálne bez zámkov a kľučiek

Železo je povolené iba ako spojovací materiál – skrutky, klince, malé kovania, úchytky

  

NIE

Čalúnenie, penové hmoty

Kartóny, lepenka, papier

Plasty, fólie, igelit, guma

Nátery smoly, impregnačné nátery – pozor, odpad je potom “N”

Sadrokartón

Laminát,

Masívne kovové časti, rúry, plechy

Sklo, zrkadlo,

Betón, asfalt, zemina

 

 

 

 

 

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak