Technické služby mesta Humenné

Parkovanie

Technické služby mesta Humenné prevádzkujú a spravujú na území mesta Humenné šesť parkovísk.

 

Zoznam parkovísk s organizovanou prevádzkou v správe Technických služieb mesta Humenné:

1. Parkovisko pri budove “Dom služieb”, Mierová ulica

2. Parkovisko pri budove “Sociálna poisťovňa”, Námestie Slobody

3. Parkovisko za budovou “Združená prevádzková budova – Okresný úrad Humenné”, Štefánikova ulica

4. Parkovisko pri budove “Mestské kultúrne stredisko”, Gorkého ulica

5. Parkovisko oproti budove “Mestský úrad Humenné”, Kukorelliho ulica

6. Parkovisko pri budove “Central Point”, Laborecká ulica

  

Prevádzková doba  parkovísk je nasledovná:

pondelok – piatok od 8.00 do 17.00 hod.,

sobota od 8.00 do 12.00 hod.,

nedeľa, štátne sviatky, dni pracovného pokoja – bezplatne.

 

Na parkovisko s organizovanou prevádzkou má povolený vjazd a parkovanie :

- vozidlo s platným parkovacím lístkom zakúpeným zaslaním SMS ...........................................................................................................................0,50eur/hodina

- vozidlo za ktoré bol v pokladni Technických slžieb mesta Humenné na Sninskej ulici 27, zaplatený parkovací poplatok ročný, mesačný :

  →  mesačný parkovací poplatok …......................................................................................................................................................................................... 20 eur

   ročný parkovací poplatok ................................................................................................................................................................................................ 190 eur

    ročný parkovací poplatok pre podnikateľov, ktorí majú sídlo prevádzky pri spoplatnených parkoviskách*........................................................................ 60 eur

* potrebné preukázať sídlo prevádzky pri spoplatnenom parkovisku, na ktorom si budú upatňovať zľavu (napr. živnostenským listom, alebo výpisom z obchodného registra, v prípade prenájmu priestorov platnou zmluvou o prenájme)

 

Bezplatný vjazd na parkoviská a parkovanie na nevyhnutný čas je umožnený :

A. na všetky parkoviskách s organizovanou prevádzkou v správe Technických služieb mesta Humenné :

- vozidlám záchrannej zdravotnej služby pri pracovnom výkone

- vozidlám Polície SR

- vozidlám Hasičského zboru SR pri pracovnom výkone

- vozidlám prepravnej služby pri výkone sociálnej služby

- vozidlám prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s platným parkovacím preukazom

- zásobovacím vozidlám, ktroých dĺžka státia nepresiahne dobu 45 minút

B. na Parkovisko pri budove “Mestského kultúrneho strediska”, Gorkého ulica:

- vozidlám, ktorých majiteľmi sú obyvatelia bytového domu č. 1554 na ulici Gorkého **

C. na Parkovisko pri budove “Dom služieb”, Mierová ulica:

- vozidlám, ktorých majiteľmi sú obyvatelia bytového domu č. 33 na ulici Mierova**

** preukaz opravňujúci bezplatné užívanie parkovíska bude obyvateľom príslušného bytového domu, po preukázaní oprávnenosti ( občianský preukaz, platná nájomná zmluva), vydaný na Technických službách mesta Humenné na ulici Sninskej 27 v Humennom. Preukaz sú povinní umiestniť na viditeľnom mieste.

 

 

 

Vodiči motorových vozidiel sú povinní ihneď po zaparkovaní zakúpiť si parkovací lístok :

 

- cez  SMS na telefónne číslo 2200 v tvare  HE (medzera) EČV vozidla (medzera) počet hodín  →  cena parkovného: 0,50 eur za hodinu

Služba je dostupná pre zákazníkov všetkých slovenských mobilných operátorov.

 

Majitelia smartfónov so systémami Android alebo iOS to majú ešte jednoduchšie vďaka  mobilnej aplikácii: UPay - Parkovací lístok  : https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.asms.android.parking&hl=sk

 

Daňový doklad k SMS platbe si môžete vytlačiť tu    : https://www.smslistky.sk/parking

 

 

- cez mobilnú aplikáciu ParkDots  -testovacia prevádzka od 15.02.2021 

 Postup na úhradu parkovného cez mobilnú aplikáciu si môžte pozrieť tu:  http://www.tshe.sk/aktuality/140-novinka-uhrada-parkovneho-cez-mobilnu-aplikaciu-parkdots

 Obchodné podmienky prehliadania, inštalácie a používania internetovej stránky www.parkdots.com, webových a mobilných aplikácií ParkDots.

 Úplné znenie podmienok nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: Nové obchodné podmienky ParkDots.

 

Pre neznalých alebo starších ľudí bude zamestnanec Technických služieb mesta Humenné po dobu dvoch mesiacov, priamo na parkovisku vydávať  klasické parkovacie lístky v hotovosti.

 

Informácie o parkovaní a vydávaní parkovacích kariet poskytujeme v pracovných dňoch od 7:30 – 15:30:

  • v sídle spoločnosti na Sninskej 27/1018 v  Humennom
  • na tel. čísle: +421 903 272 415
  • e-mailom: hajnikova@tshe.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak