Technické služby mesta Humenné

Oznámenie o zmene pracovnej doby

Oznamujeme občanom mesta Humenné úpravu  pracovnej doby z dôvodu mimoriadne teplých dní /výstraha  SHMU - 2. stupeň/ od 09.07.2024 do odvolania následovne:

                            Odvoz a separácia odpadu:  05.00-13.00 hod. ( dovoz stavebného materiálu do 12,30 hod.)

                                    Technický úsek a sklad: 05.00-13.00 hod. 

                                                Pohrebisko: 07.00-15.00 hod.

 

Za pochopenie ďakujeme.

Mesto Humenné logo kosit Envipak