Technické služby mesta Humenné

Oznámenie o zmene pracovnej doby

Oznamujeme občanom mesta Humenné úpravu  pracovnej doby z dôvodu mimoriadne teplých dní /výstraha  SHMU - 2. až 3. stupeň/ od 21.07.2022 do odvolania následovne:

                            Odvoz a separácia odpadu:  06.00-13.00 hod.

                                    Pohrebisko: 07.00-14.00 hod.

                                    Technický úsek a sklad: 06.00-13.00 hod. 

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak