Technické služby mesta Humenné

TRHOVISKO opäť v prevádzke

Technické služby mesta Humenné dávajú na vedomie širokej verejnosti, že počnúc dňom 27. apríla 2020 opäť sprístupňujú Zeleninové trhovisko na Ševčenkovej ulici v Humennom. V zmysle povolenia z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bude umožnený predaj a nákup prebytkov každý pracovný deň v čase od 06:00 hod. do 15:00 hod., vrátane soboty, kedy bude trhovisko otvorené od 06:00-12:00 hod.

Každé ráno o 5:30 hodine budú predajné stoly a celá nákupná plocha dezinfikované, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID 19. Z tohoto dôvodu nebude do 6. hodiny na trhovisko umožnený vstup zásobovacím vozidlám ani predávajúcim a zákazníkom. 

 PLÁN TRHOVISKA:

Trhovisko Coronavírus

 

Opatrenie ÚVZ SR v súvislosti s otváraním trhovísk:
1. Za jedným predajným stolom môže byť len jeden predávajúci
2. Vstup na trhovisko reguluje pracovník Technických služieb mesta Humenné (regulovaný vstup a výstup z trhoviska)
3. Pohyb kupujúcich riadi pracovník Technických služieb mesta Humenné a musí byť jednosmerný
4. Kupujúci musí dodržiavať minimálny odstup od iného kupujúceho 2 metre
5. Na trhovisku sa prísne zakazuje konzumácia potravín a nápojov.

Každý kupujúci a predávajúci musí mať na tvári ochranné rúško a rukavice.

Vedenie Technických služieb mesta Humenne žiada o prísne dodržiavanie podmienok predaja a nákupu, týkajúcich sa všetkých, ktorí sa na verejnom trhovisku budú v uvedených časoch nachádzať.

Verime  a  zároveň  vyjadrujeme  nádej,  že  všetci  zainteresovaní  pochopia  a  budú  tolerovať  obmedzenia  s  tým  súvisiace,  ale robíme tak v záujme všetkých obyvateľov mesta   i   širokého  okolia.

Mesto Humenné logo kosit Envipak