Technické služby mesta Humenné

Oznam o predaji priesad

 
Predaj  priesad  sa presúva zo Skleníkového hospodárstva pred obcov Lackovce na  Zeleninové trhovisko na ulici Ševčenkovej ulici v Humennom.
 
 
!!! Priesady paradajok a paprík sú k dnešnému dňu vypredané. Opätovný predaj týchto priesad bude od 10. mája 2020.!!!
 
 
Technické služby mesta Humenné, ako správca mestského trhoviska, v zmysle prijatých opatrení pred šíriacim sa koronavírusom uzavrel trhovisko na dobu neurčitú.
 
Z tohto dôvodu   p r e s ú  v a m e  už tradičný predaj priesad, čím vychádzame v ústrety všetkým záhradárom a pestovateľom,  do priestorov v našej prevádzke v skleníkovom hospodárstve Lackovce.
 
Predaj zahájime od pondelok 6. apríla 2020 v čase od 08,00 do 14,00 hodine a trvať bude  do vypredania zásob.
Pri nákupe obdržia riadny doklad o kúpe z registračnej pokladnice. 
 
 
V ponuke na predaj  : 
 
položka cena ks/eur
zeler 0,15
kaleráb 0,15
kapusta 0,15
paprika 0,50
paradajky 0,50
pór 0,15
ružičkový kel 0,15
šalát 0,15

 

 
Bližšie informácie vám poskytne  Ing. Mudra na telef. čísle: 0905 422 392

Mesto Humenné logo kosit Envipak